Otrzymaliśmy informację od naszej czytelniczki, że od dziś nastąpiła zmiana organizacji na ulicy Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ulicami Nową a Strażacką. Jest to nieutwardzony odcinek tej ulicy. Został tam dziś zamontowany znak zakazu ruchu w obu kierunkach. Dziękujemy za informację i prosimy wszystkich kierowców do stosowania się do nowo ustawionego znaku. Oby nikt nie zapłacił tam mandatu.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Powstańców

Red.