Dziś odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rad miast Puszczykowa i Mosiny.  Informujemy o tym spotkaniu licząc na dobre efekty współpracy, bo przecież nie brakuje wspólnych problemów, że wymienimy tylko: małą ilość połączeń autobusowych i kolejowych z Poznaniem, brak autobusu nocnego, ścieżek rowerowych czy wymienione problemy z Aquanetem i ciągle rosnące ceny jego usług.  Poinformujemy o efektach posiedzenia i podjętych dalszych krokach.  Poniżej plan dzisiejszego posiedzenia:

Wspólne posiedzenie Rady Miasta w Puszczykowie oraz Rady Miejskiej w Mosinie

Komisja Rozwoju Miasta Puszczykowo

oraz

 Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Gminy Mosina

14 kwietnia 2016 r.

 1. 17:30

Świetlica Szkolna Zespołu Szkół przy ulicy Sowinieckiej w Mosnie

 

 

Zakres tematyczny spotkania:

 1. Powitanie gości i krótka informacja o Radzie Miejskiej w Mosinie – M. Kaptur – przedstawienie radnych, inf. o komisjach.
 2. Krótka informacja o Radzie Miasta Puszczykowa – Przewodnicząca M. Hempowicz.
 3. 3 najważniejsze problemy gminy Mosina – Burmistrz Jerzy Ryś. Aquanet strefa ochrony i prywatyzacja , modernizacja linii kolejowej.
 4. 3 najważniejsze problemy miasta Puszczykowa – Burmistrz Andrzej Balcerek.
 5. Co nas łączy? – Dominik Michalak/ J. Musiał
  Warta i Wielkopolski Park Narodowy, droga 430, linia kolejowa, komunikacja miejska, szpital, członkostwo w tych samych spółkach, stowarzyszeniach i związkach…

Co już razem robimy/ zrobiliśmy – omówienie dotychczasowej współpracy – trasy turystyczne Aktywna Trójka….

 1. Co moglibyśmy razem zrobić? – dyskusja – D. Michalak/J. Musiał
 • poprawa lokalnego transportu – funkcjonowanie linii autobusowych ZTM 651
 • wykorzystanie walorów kulturowych, ekologicznych (aktywność gospodarcza związana z szeroko rozumianą turystyką) – oferta turystyczno-rekreacyjna, baza sportowa, rozwój sieci ścieżek rowerowych, wypożyczalnia rowerów, spływy kajakowe,
 • współpraca w zakresie wspólnej promocji – punkt informacji turystycznej w Rogalinie / punkt EKO-info w Puszczykowie (możliwość wymiany materiałów promocyjnych),
 • współpraca w zakresie realizacji wydarzeń kulturalnych oraz sportowych (np. Dni Miast),
 • realizowanie wspólnych projektów dla społeczności lokalnych w zakresie pobudzania przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej Gminne Centrum Informacji w Mosinie,
 • wymiana doświadczeń – Biuro Rady, Straż Miejska…
 • wspólne szkolenia radnych.

Podsumowanie spotkania – M. Kaptur
wspólne zdjęcie, wręczenie gadżetów reklamowych

1 kometarz o “Współpraca Mosina – Puszczykowo

 1. 3. 3 najważniejsze problemy miasta Puszczykowa – Burmistrz Andrzej Balcerek. 🙂 wyszło to wam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.