Sprawozdanie z pracy referatów Urzędu Miejskiego w Puszczykowie na sesję

w dniu 22 sierpnia 2017 r.

 

Referat Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Zestawienie przeprowadzonych i rozstrzygniętych postępowań w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych:

 1. Modernizacja chodników na ulicy Brzozowej w Puszczykowie.

–           rozpoczęcie postępowania                                                     –           15.05.2017 r.

–           termin składania ofert/otwarcie ofert            –           31.05.2017 r.

–           rozstrzygnięcie postępowania                                    –           14.06.2017 r.

–           wybrano ofertę:

Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ks. I. Posadzego 5b, Puszczykowo

–           kwota brutto                                                  –           147.067,41 zł

–           okres gwarancji                                              –           72 miesiące

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

a/ najtańsza: 147.067,41 zł; okres gwarancji: 72 miesiące

b/ najdroższa: 262.205,25 zł; okres gwarancji: 60 miesięcy

 1. Termomodernizacja i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

–           rozpoczęcie postępowania                                                     –           19.05.2017 r.

–           termin składania ofert/otwarcie ofert            –           05.06.2017 r.

–           rozstrzygnięcie postępowania                                    –           14.06.2017 r.

–           wybrano ofertę:

Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy

Żytnia 7, Bolewice

–           kwota brutto                                                  –           1.979.726,05 zł

–           okres gwarancji                                              –           72 miesiące

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Sporządziła:Ewa Rybacka

 

Zestawienie prac inwestycyjnych i remontowych zleconych do wykonania na terenie miasta Puszczykowa

 • Umowa nr IZ.7011.235.2017 z dn. 02.06.2017 r.
 • – KS ELEKTRO Andrzej Kuroczycki Saniutycz
 1. Zielna 6a, Gniezno
 • – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia ulicznego na ulicy Jaskółczej w Puszczykowie.
 • – wartość: 307,50 zł
 • Umowa nr IZ.7011.236.2017 z dn. 02.06.2017 r.
 • – KS ELEKTRO Andrzej Kuroczycki Saniutycz
 1. Zielna 6a, Gniezno
 • – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia ulicznego na ulicy bocznej od ulicy Słowackiego w Puszczykowie.
 • – wartość: 615,00 zł
 • Umowa nr IZ.7011.237.2017 z dn. 02.06.2017 r.
 • – KS ELEKTRO Andrzej Kuroczycki Saniutycz
 1. Zielna 6a, Gniezno
 • – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia ulicznego na ulicy Hotelowej i Jarosławskiej w Puszczykowie.
 • – wartość: 1.291,50 zł
 • Umowa nr IZ.7011.238.2017 z dn. 02.06.2017 r.
 • – KS ELEKTRO Andrzej Kuroczycki Saniutycz
 1. Zielna 6a, Gniezno
 • – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.
 • – wartość: 676,50 zł
 • Umowa nr IZ.7013.240.2017 z dn. 08.06.2017 r.
 • – Instalatorstwo Elektryczne Roman Stefanowicz
 1. Łęczycka 88, Wiry
 • – Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie – etap V.
 • – wartość: 113.832,81 zł
 • Umowa nr IZ.7011.241.2017 z dn. 08.06.2017 r.
 • – NDiK Zbigniew Nawrot
 1. Morwowa 17, Skórzewo
 • – Wykonanie dokumentacji utwardzenia ulicy Krótkiej w Puszczykowie.
 • Zakres: opis zakresu prac, przedmiar robót, kosztorys inwestorski.
 • – wartość: 1.200,00 zł
 • Umowa nr IZ.7021.244.2017 z dn. 09.06.2017 r.
 • – DE DOORS Joanna Kuciak
 1. Nadwarciańska 7, Puszczykowo
 • – Remont dachu na wieży budynku komunalnego przy ul. Podleśnej 17 w Puszczykowie.
 • Zakres: usunięcie starej farby, uszczelnienie styku pokrycia blaszanego z dachówkowym, pomalowanie pokrycia dachowego farbą.
 • – wartość: 2.976,60 zł
 • Umowa nr IZ.7021.245.2017 z dn. 09.06.2017 r.
 • – Studio DK Sp. z o.o. sp. k.
 1. Sielska 17D, Poznań
 • – Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej remontu fragmentu sieci kanalizacji deszczowej w ul Nadwarciańskiej/Kosynierów Miłosławskich w Puszczykowie (połączenie pierwszej studni w ul. Kosynierów Miłosławskich do studni na skrzyżowaniu ul. Nadwarciańskiej i Kraszewskiego).
 • – wartość: 15.190,50 zł
 • Umowa nr IZ.7021.250.2017 z dn. 14.06.2017 r.
 • – Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera
 1. ks. Ignacego Posadzego 5b, Puszczykowo
 • – Wykonanie wpustu i jednej studni kanalizacji deszczowej przy ul. Kopernika w Puszczykowie.
 • – wartość: 8.461,29 zł
 • Umowa nr IZ.7011.251.2017 z dn. 19.06.2017 r.
 • – KS ELEKTRO Andrzej Kuroczycki Saniutycz
 1. Zielna 6a, Gniezno
 • – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 – etap V.
 • – wartość: 3.690,00 zł
 • Umowa nr IZ.7011.272.2017 z dn. 23.06.2017 r.
 • – Grupa Hydro Sp. z o.o. sp.k.
 1. Farbiarska 28, Mosina
 • – Wyposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Puszczykowie.
 • Zakres: demontaż i utylizacja starych urządzeń (nie dot. 2 bujaków oraz huśtawki wagowej), dostawa i montaż nowych (zestaw zabawowy AMI, autobus Harry, piaskownica z zadaszeniem, przejście rurowe, huśtawka dwuosobowa z siedziskami płaskimi, huśtawka dwuosobowa z siedziskami kubełkowymi, karuzela, linarium, bujak ślimak)
 • – wartość: 36.469,50 zł
 • Umowa nr IZ.7013.279.2017 z dn. 03.07.2017 r.
 • – Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera
 1. ks. Ignacego Posadzego 5b, Puszczykowo
 • – Utwardzenie nawierzchni ulicy Granicznej w Puszczykowie za pomocą płyt ażurowych i kostki typu EKO.
 • – wartość: 110.423,25 zł
 • Umowa nr IZ 7013.286.2017 z dn. 02.06.2017 r.
 • – SABRE Tomasz Szabelski
 1. Osiedlowa 5, Mosina
 • – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.
 • – wartość: 3.075,00 zł
 • Umowa nr IZ 7013.287.2017 z dn. 23.06.2017 r.
 • – SABRE Tomasz Szabelski
 1. Osiedlowa 5, Mosina
 • – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją chodników na ulicy Brzozowej w Puszczykowie.
 • – wartość: 1.845,00 zł
 • Umowa nr IZ 7011.289.2017 z dn. 05.07.2017 r.
 • – SABRE Tomasz Szabelski
 1. Osiedlowa 5, Mosina
 • – Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru i opisu robót ułożenia nakładki bitumicznej na ul. Nadwarciańskiej na odc. od ul. Dworcowej do ul. Kosynierów Miłosławskich w Puszczykowie.
 • – wartość: 1.845,00 zł
 • Umowa nr IZ 7011.290.2017 z dn. 05.07.2017 r.
 • – SABRE Tomasz Szabelski
 1. Osiedlowa 5, Mosina
 • – Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru i opisu robót ułożenia nakładki bitumicznej na ul. Kraszewskiego w Puszczykowie na odc. od ul. Nadwarciańskiej do SOR-u.
 • – wartość: 1.230,00 zł
 • Umowa nr IZ 7013.291.2017 z dn. 26.06.2017 r.
 • – Obsługa Inwestycji Budowlanych Maciej Bednarek
 1. Średzka 10, Kostrzyn
 • – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją i rozbudową budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 • – wartość: 39.594,52 zł
 • Umowa nr IZ.7021.292.2017 z dn. 06.07.2017 r.
 • – Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera
 1. ks. Ignacego Posadzego 5b, Puszczykowo
 • – Odtworzenie, po kolizji drogowej, barier ochronnych i nawierzchni fragmentu chodnika przy ul. C. Ratajskiego w Puszczykowie.
 • – wartość: 12.250,65 zł
 • Umowa nr IZ.7013.301.2017 z dn. 11.07.2017 r.
 • – Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska
 1. Północna 16, Rogalinek
 • – Budowa zatoki postojowej na ulicy Piaskowej Puszczykowa.
 • – wartość: 6.859,21 zł
 • Umowa nr IZ.7021.307.2017 z dn. 20.07.2017 r.
 • – HelioSun Aleksandra Dembska
 1. Poznańska 110, Puszczykowo
 • – Montaż 12 sztuk rolet materiałowych wewnętrznych w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie. Rolety zostaną zamontowane w sali konferencyjnej oraz w pomieszczeniach biurowych na piętrze.
 • – wartość: 10.455,00 zł
 • Umowa nr IZ.7021.308.2017 z dn. 24.07.2017 r.
 • – Mikomax Poznań Sp. z o.o.
 1. Obornicka 245, Poznań
 • – Sprzedaż mebli i wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie.
 • – wartość: 61.783,39 zł
 • Umowa nr IZ.7021.310.2017 z dn. 24.07.2017 r.
 • – DE DOORS Joanna Kuciak
 1. Nadwarciańska 7, Puszczykowo
 • – Wymiana zadaszenia wiaty wejściowej do budynku komunalnego przy ulicy Wysokiej 22 Puszczykowie.
 • Zakres: demontaż starego zadaszenia, położenie płyt OSB, montaż papy, montaż balchodachówki, opierzenia i rynny.
 • – wartość: 2.980,80 zł
 • Umowa nr IZ.7013.312.2017 z dn. 05.07.2017 r.
 • – Archi Studio-Pracownia Projektowa Andrzej Stempniak
 1. Starołęcka 38 lok. 206, Poznań
 • – Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji – rozbudowa i termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie – 2 wizyty miesięcznie przez 11 miesięcy.
 • – wartość: 10.824,00 zł
 • Umowa nr IZ 7011.313.2017 z dn. 27.07.2017 r.
 • – SABRE Tomasz Szabelski
 1. Osiedlowa 5, Mosina
 • – Wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu/przebudowy budynku kolejowego zlokalizowanego w rejonie stacji kolejowej w Puszczykowie.
 • Zakres: inwentaryzacja stanu istniejącego pomieszczeń, opis zakresu prac wraz z rysunkami, przedmiar robót, kosztorys inwestorski.
 • – wartość: 5.500,00 zł
 • Umowa nr IZ.7021.314.2017 z dn. 25.07.2017 r.
 • – Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera
 1. ks. Ignacego Posadzego 5b, Puszczykowo
 • – Rozebranie fragmentów nawierzchni z kostki kamiennej na Rynku w Puszczykowie i ponowne ułożenie (wyjazd z Rynku na ul. Kościelną). Ułożenie fragmentu ścieku (przy sklepie Biedronka).
 • – wartość:2.947,08 zł
 • Umowa nr IZ.7021.315.2017 z dn. 28.07.2017 r.
 • – Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera
 1. ks. Ignacego Posadzego 5b, Puszczykowo
 • – Wykonanie ogrodzenia przy Policji w Puszczykowie.
 • Zakres: demontaż istniejącego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia systemowego.
 • – wartość: 18.725,52 zł
 • Umowa nr IZ.7011.319.2017 z dn. 08.08.2017 r.
 • – Yan Lab Polska Michal Janaszek
 1. Sobieskiego 69, Puszczykowo
 • – Wykonanie projektów: oznaczeń oraz regulaminów p.poż. w hali widowiskowo-sportowej, podświetlanego, przestrzennego napisu na elewacji hali, materiałów promocyjnych (wizytówek, identyfikatorów, smyczy reklamowych, długopisów, papierów firmowych, e-maili).
 • – wartość:2.947,08 zł

Sporządziła:Ewa Rybacka

 

Gospodarka Przestrzenna i Gospodarka Gruntami

 

Gospodarka Przestrzenna

Sprawozdanie od 10.06.2017 r. do 10.08.2017 r.

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami o wydanie warunków zabudowy (ustalanie stanu prawnego, stron postępowania, korespondencja, uzgodnienia, analizy urbanistyczne).
 2. Wydano 9 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących:

1) rozbudowy budynku mieszkalnego – ul. Wspólna (14/2017)

2) budynku mieszkalnego jednorodzinnego – ul. Fiołkowa (16/2017),

3) budowy fundamentu pod zbiornik z tlenem – ul. Kraszewskiego (12/2017),

4) budynku mieszkalnego jednorodzinnego – ul. Pułaskiego (17/2017),

5) budynku mieszkalnego jednorodzinnego – ul. Dworcowa (18/2017),

6) budynku mieszkalnego jednorodzinnego – ul. Moniuszki (19/2017),

7) budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową – w zakresie nieuciążliwej działalności biurowej – sprzedaż lub częścią gospodarczą w parterze – ul. Niepodległości (20/2017),

8) budowy ulicy Mazurskiej w Puszczykowie na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Gajowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowy zatoki postojowej (cp4/2017),

9) przebudowa sieci telekomunikacyjnej – ul. Dąbrowskiego/Radosna (cp5/2017),

 1. Trwa etap wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu Puszczykowa Starego – część A.
 2. Trwa etap drugiego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium – odbyła się dyskusja publiczna.
 3. Przygotowano do kontroli do Wojewody Wielkopolskiego uchwałę dot. mpzp. dla działki przy ul. Klasztornej wraz z dokumentacją – uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wlkp. i weszła w życie.
 4. Wydano zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym oraz wypisy i wyrysy z planów – łącznie 24.
 5. Korespondencja i udzielanie informacji z zakresu pracy referatu.
 6. Przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. w zakresie gospodarki przestrzennej. 

Sporządził:Jacek Nowak

 

Gospodarka Gruntami

Informacje dotyczące prac wykonywanych od 12.06.2017 r. do 10.08.2017 r.

 1. Zlecenie dotyczące podziału działki w rejonie ul. Fiedlera oraz sporządzenia przez PODGIK dokumentów niezbędnych do postępowania podziałowego w związku z planowaną inwestycją dotyczącą przeprowadzenia rurociągu tłocznego kanalizacji deszczowej.
 2. Protokół uzgodnień dotyczący sprzedaży części nieruchomości w rejonie ul. Poznańska/Rynek, zabudowanej przez wieloletnich dzierżawców budynkiem handlowo-mieszkalnym, uzgodnienia z Kancelarią Notarialną oraz zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Dyspozycja przekazania opłat sądowych i wnioski wieczystoksięgowe dotyczące wpisu prawa własności na rzecz Miasta Puszczykowa – w 8 sprawach.
 4. Badania wybranych ksiąg wieczystych niezbędne do regulacji stanu prawnego części nieruchomości zajętych pod drogi, m.in. ul. Brzozowej.
 5. Zlecenie sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę majątkowego w sprawach: zasadności ustalenia renty planistycznej w związku z dwoma transakcjami w rejonie ul. Poznańskiej oraz zasadności naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości w rejonie ul. Czarnieckiego.
 6. Przesłuchanie świadka w ramach pomocy prawnej w sprawie prowadzonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, protokół z przesłuchania.
 7. Pismo w sprawie ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców właścicieli nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w sprawie o zezwolenie na złożenie odszkodowania do depozytu sądowego.
 8. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. 3 Maja oraz decyzja o umorzeniu tego postępowania z uwagi na brak woli użytkowników wieczystych w sprawie przeprowadzenia postępowania spadkowego.
 9. Rokowania z byłym właścicielem nieruchomości przejętej z mocy prawa pod fragment ul. Magazynowej w sprawie wysokości odszkodowania.
 10. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej przy ul. Miętowej w wyniku jej podziału oraz udział w oględzinach ww. nieruchomości przy udziale biegłego.
 11. Sprawa dotycząca najmu budynku byłej nastawni w Puszczykowie.
 12. Nadanie 2 numeracji porządkowych, przy ul. Pięknej i ul. Chabrowej.
 13. Sprawa dotycząca odtworzenia granic na ul. Krótkiej oraz pismo w sprawie naruszenia granicy.
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku w zakresie gospodarki gruntami.
 15. Pismo do Sądu w sprawie naprawienia błędów migracyjnych i ujawnienia w systemie elektronicznym działek zapisanych w księdze wieczystej Miasta Puszczykowa nr PO2P/00106926/1.
 16. Ustalenia z WPN w sprawie ul. Wodziczki i projekt umowy użyczenia.
 17. Projekty uchwał w sprawach:

– wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich,

– wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,

– wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare.

 1. Weryfikacja nazw ulic i instytucji w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 2. Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie regulacji stanu prawnego części działki nr 435 (Niwka) zajętej pod fragment ul. 3 Maja.
 3. Kontynuacja sprawy dotyczącej regulacji stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod komorę wodociągową w rejonie ul. Radosna/Dąbrowskiego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości (z urzędu i na wniosek).
 5. Prowadzenie rejestru mienia komunalnego, rejestru aktów notarialnych, opracowywanie odpowiedzi na wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej oraz prowadzenie bieżącej korespondencji.

Sporządziła:Aleksandra Mizerska

 

Ochrona Środowiska i Ochrona Zdrowia

 

Sprawozdanie obejmuje okres od 10.06.2017 r. do 11.08.2017 r.

Z zakresu ochrony przyrody:

– wnioski na usuwanie drzew na terenie związanym z inwestycją,

– skierowano do SKO wniosek o wskazanie organu zastępczego do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z drogi będącej własnością Skarbu Państwa,

– wpłynęło 12 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne – nie związane z działalnością gospodarczą

Z zakresu gospodarki odpadami:

– zakończenie postępowania ws. wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

zakończenie przyjmowania wniosków o usunięcie wyrobów azbestowych – 16 sierpnia 2017 r.

 

Z zakresu prawa wodnego:

umorzenie postępowania ws. spływu wód opadowych na grunty sąsiednie, odwołanie skarżących, przekazanie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Sporządziła: Janina Kozeńska

 

 

Komentarzy: 12 o “Urząd miasta Puszczykowa pracuje

 1. Czy redakcja ma informacje, czy firma Dachtera przegrała kiedyś w Puszczykowie jakiś przetarg i na jaką kwote rocznie otrzymuje zleceń bez przetargu? Co publikujecie takie dane to firma ta ma zleceń za setki tysięcy. To bardzo ciekawe, jakby konkurencji nie było.

 2. Odtworzenie, po kolizji drogowej, barier ochronnych i nawierzchni fragmentu chodnika przy ul. C. Ratajskiego w Puszczykowie – wartość: 12.250,65 zł. Takie prace nie są pokrywane z ubezpieczenia nieanonimowego przecież sprawcy, tylko obciążają kasę miejską?

  1. Tak jak firma Dachtera kosi wszystkie przetargi w mieście robione na koszt podatników, tak za skoszona barierę ochronną muszą zapłacić mieszkańcy. Są u nas tacy, którzy z tego miasta żyją.

   1. Warto by tę współpracę prześwietlić. Nie ma mieszkańca w Puszczykowie, który by o tym nie mówił. Wszędzie „Dachtera”. Komisję śledczą? Myślę, że mała komisyjka by wystarczyła.

    1. Nie znam pana Dachtery i nigdy nie zatrudniałam jego firmy. Teraz są takie czasy, że bez przetargu nie ma zlecenia. Jeśli firma pana Dachtery wystawia najkorzystniejszą cenę, wykonuje dobrze pracę, a na dokładkę jest z Puszczykowa, to powinniśmy się cieszyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.