Podczas obecnej kadencji, nie było jeszcze obrad komisji w tak gorącej i niespokojnej atmosferze, jak obrady wczorajszej komisji budżetu i rozwoju. Sala obrad była pełna, mieszkańcy przybyli aby wyartykułować swój sprzeciw i wątpliwości dotyczące zamiaru budowy tunelu w ciągu ulicy 3-go Maja. Przybyli, aby przez swoją obecność wysłać czytelny sygnał władzom i radzie miasta, że chcą w aktywny sposób uczestniczyć w decyzjach o kluczowym, strategicznym znaczeniu dla miasta, których skutki wykraczają daleko poza ramy czasowe obecnej i kolejnej kadencji.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia wyników przeprowadzonego przez miasto sondażu opinii mieszkańców na temat zamiaru budowy tunelu. I tak, wyniki są następujące:
46 %- ZA
34 % – PRZECIW
20 % – NIE MAM ZDANIA
Wobec wcześniejszej deklaracji burmistrza,że za miarodajne i wiążące uzna on wyniki będące w znaczącej przewadze, wykraczające poza prosty wynik sondażowy 50+, oraz, że wyniki „nie mam zdania” zostaną zakwalifikowane jako głosy „przeciw”, wydaje się, że konkluzja powinna nasuwać się sama a los tunelu przesądzony.
54 % mieszkańców wyraziło swoją negatywna opinię, a zatem burmistrz miasta otrzymał konkretną odpowiedź.
Na spotkaniu, z ust burmistrza mieszkańcy mogli usłyszeć, że jeśli radni, na jutrzejszej sesji zdecydują o udzieleniu mu pozwolenia na podpisanie porozumienia z PKP, faktycznie uruchamiającego całą machinę proceduralno – formalną , to jeszcze nie przesądza sprawy, ponieważ, jeśli okaże się, że w wyniku przetargu, oferty zaproponowane przez firmy mogące taką inwestycję zrealizować, będą zbyt wysokie, to miasto odstąpi od zamiaru budowy.
Nasuwa się pytanie, po co odsuwać tę- tak ważną decyzję, w niewiadomą przyszłość i odraczać podjęcie decyzji, skoro sondaż dał jasną i jednoznaczną odpowiedź.
Obecni na sali mieszkańcy zapytali więc radnych o ich decyzje oraz poprosili o deklarację, jak mają zamiar głosować jutro na sesji Rady Miasta. Swój zamiar głosowania przeciw udzieleniu burmistrzowi pozwolenia na podpisanie umowy z PKP wyrazili radni : Agata Wójcik, Jan Łagoda, Łukasz Grzonka oraz Maciej Krzyżański. Pani przewodnicząca RM- Małgorzata Hempowicz zadeklarowała wstrzymanie się od głosu,a radna Elżbieta Bijaczewska stwierdziła, że jutro zagłosuje za zgodą dla burmistrza , pozostali członkowie komisji byli „za”.
O mały włos, po niemal czterogodzinnej dyskusji, mieszkańcy nie doczekaliby się głosowania w tej kwestii, ponieważ przewodniczący Musiał stwierdził, że i tak zasadnicze głosowanie , w pełnym składzie Rady będzie miało miejsce jutro, więc nie ma potrzeby głosować dzisiaj.
W tym momencie zaprotestowali mieszkańcy, słusznie żądając decyzji radnych tu i teraz, tak więc głosowanie finalnie się odbyło.
Na ręce burmistrza złożono kolejną petycję, podpisaną przez ponad 200 mieszkańców, z rejonu ulicy 3-go Maja i okolicznych ulic, także protestujących przeciwko tej inwestycji.

Odczytano także stanowisko puszczykowskiego KOD-u, zwracające uwagę na niewystarczający charakter przeprowadzonej ankiety oraz apel, aby odroczyć ostateczną decyzję władz, do czasu wyjaśnienia i usunięcia wszystkich związanych ze sprawą wątpliwości i niejasności.

W imieniu Stowarzyszenia „Wspólna sprawa Puszczykowo”, kilkakrotnie głos zabierał jego przewodniczący- pan Leszek Pobojewski, po raz kolejny zwracając uwagę na wagę jutrzejszej decyzji oraz prezentując wyniki ankiety przeprowadzonej drogą pocztową z inicjatywy stowarzyszenia (prawie 3000 listów)- 19% respondentów ZA, 81%- PRZECIW tunelowi.

Wcześniej swoje negatywne stanowisko w tej sprawie wyraziły władze puszczykowskiego PiS.

Choć wszystkie przytoczone liczby świadczą niezaprzeczalnie o BRAKU akceptacji mieszkańców dla tego pomysłu, władze nie wydają się podzielać tej opinii.
Ostateczna decyzja zapadnie na sesji Rady Miasta we wtorek, 27 marca o godz. 17.
Ze względu na wagę i doniosłość tej uchwały, będę wnioskować o głosowanie IMIENNE w tej sprawie.
Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy swoja obecnością pokazali, po raz kolejny, że NIE JEST IM WSZYSTKO JEDNO i że nasze miasto ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ niż uchwały forsowane na siłę i wbrew woli obywateli a nadto zadłużające miasto na długie lata.

Na zakończenie- ciekawostka- w prezentacji wyników ankiety sporządzonej i wykonanej dla UM przez firmę Lider Projekt, znalazł się jeden slajd obrazujący jak głosowali mieszkańcy w 15 okręgach wyborczych miasta. Po co?
Czy nie ma to przypadkiem nic wspólnego z przedwyborczym sondażem za pieniądze mieszkańców?

Dziś radni podejmą jedną z najważniejszych uchwał obecnej kadencji a z pewnością najważniejszą z uwagi na na jej ekonomiczny i społeczny wymiar.
Apeluję do Koleżanek i Kolegów Radnych, aby decyzję swą podjęli w duchu odpowiedzialności za miasto i jego przyszłość.
Powierzono nam- radnym, zaszczyt decydowania w imieniu mieszkańców, o tym, co dla tego miasta NAJLEPSZE.
Jest to niezwykle ważna obligacja i wielki obowiązek.

Agata Wójcik
Radna Miasta Puszczykowa

rys. pixabay

Komentarzy: 70 o “Tunel czyli czarna dziura

 1. Szanowna Pani Radna, mieszkańcy w 54% nie wyrazili negatywnej opinii, tylko w 34%. Niech radni w takiej samej proporcji jak mieszkańcy zagłosują, to będzie jasne, jaki jest wybór. Czy mieszkańcy Puszczykowa mają, według Pani, przyjąć, że głosy 34% są ważniejsze niż tych 46%, którzy chcą przejazdu? Według jakiej reguły? Te 34% to głosy bardziej światłych?

  1. Mieszkańcy wybrali. Tunelu nie można wybudować. Miasta nie można zadłużyć. Nawet w wyborach na prezydenta ten podział głosów nie zdecydowałby o wyborze kogokolwiek. Poza tym Burmistrz publicznie ogłosił, że budowa będzie rozpoczęta tylko jeśli ZA opowie się znaczna większość mieszkańców. Czyli co, Burmistrz miałby tak jawnie nas okłamać?

   1. A co zrobił w przypadku marketu na Moniuszki? Podpisów PRZECIW budowie mieliśmy przeszło 900 (przeciw tunelowi 280), liczne formy przekonywania w postaci apeli np. architekta, petycji, programu telewizyjnego, badania natężenia ruchu (przy jeszcze otwartej przeprawie na 3 Maja, więc korki na Dworcowej były mniejsze). I co? I market powstanie.

    Zaczynam wierzyć znajomemu, który od 2016 roku twierdził, że tunel powstanie dla inwestycji mieszkaniowych w okolicach szpitala. Nie udało się Musiałowi usprawnić przejazdu Nadwarciańska, Cyryla, Wczasowa, Grobla idą w drugą stronę.

    Balcerek musi odejść. Jest jeszcze dużo do zepsucia w kolejnej kadencji.

    1. Oczywiście, że chodzi o planowane inwestycje przy szpitalu.
     I oczywiście wszyscy będą zaprzeczać / do czasu/, ale trochę pomyślunku w tym wypadku by nie zaszkodziło…zwłaszcza radnym.
     A po drodze lasek na Wspólnej…
     Tak przy okazji…
     I oczywiście zaprzeczenia, a jakże…
     Chociaż niewykluczone, że o tym wszystkim wiedzą i rżną gł….

  2. do Kaligrafa – uważam, że należało by przyjąć , że te 34 % to głosy rzeczywiście bardziej światłych, albo jak kto woli, bardziej zorientowanych w sprawie.
   W tych 54 % większość odpowiadała na zasadzie :”czy wolisz być piękny i zdrowy”, czy „brzydki i chory”.
   Taki bowiem dano wybór tym ankietowanym, więc nawet trudno o to mieć do nich pretensję.
   Ale trzeba pamietać, że te 54% ankietowanych to przecież zaledwie kilkuset mieszkańców z 10 tysięcy zamieszkujących nasze miasto.
   Ankietowanych wg ankiety, która w rzeczywistości nie była ankietą , a była zwykłym bublem pisanym na zamówienie.

   1. To tak przyjmijmy, a nie kaleczmy logiki. Niech będzie, że 46% mieszkańców, którzy chcą tunelu, to nierozgarnięci klakierzy burmistrza, którzy klepią, co im władza podsuwa, a nie że 54% nie powiedziało, że chce. Mówmy uczciwie, co myślimy o tej „durnej” większości, a nie układajmy bezsensownych konstrukcji intelektualnych. A już na pewno nie ma sensu mówienie, że za jest tylko kilkaset osób, a nie wypowiedziało się 10 tys., bo jaką moc wówczas ma opinia tych kilkudziesięciu, co przyszło na komisję? Jak głośno krzyczą, to mądrze mówią?

  3. Panie Kaligraf pan MÓWI NIE PRAWDĘ, oto ona:
   1. Mieszkańców Puszczykowa jest około 10 000 a nie 1500 osób ankietowanych.
   2. Ankieta nie odzwierciedla nawet niezbędnego minimum referandalnego.
   3. W tak ważnej sprawie gminy prawo nakazuje przeprowadzić referendum.
   4. 46 % z 1500 ankietowanych odpowiedziało TAK tunelowi to daje liczbę – 690 osób
   5. 690 osób w Puszczykowie chce tunelu autorstwa Urzędu Miasta.
   6. 10 000 – 690 = 9 310 osób nie powiedziało TAK tunelowi.

   Jedyne prawdziwe stwierdzenie w oparciu o wynik ankiety jest takie że
   WIĘKSZOŚĆ MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA NIE WYRAZIŁA ZGODY NA BUDOWĘ TUNELU
   w wersji forsowanej przez Urząd Miasta i Radę Miasta tej kadencji.

 2. Ja się zastanawiam po co w takim razie istnieje takie coś jak petycja, listy, głosowania z mieszkańcami miasta, jeśli one i tak nic nie wnoszą i pan burmistrz ma w poważaniu zdania większości osób, które wyraźnie są przeciw? To jest jedna wielka kpina i ani trochę nie widać tutaj, żeby u nas istniała demokracja czy głos większości mieszkańców.

 3. Tak dla jasności proszę przede wszystkim dopisać w temacie:

  – jaki zastosoano wybór techniki pomiaru zastosownego w badaniu sondażowym odnośnie tunelu?
  – jak została określona próbka reprezentatywna do przebadania?
  – jakie metody sondażowe zostały zastosowane?
  – jakie pytania zostały przedstawione respondentom w badaniu sondażowym?

  To pozwoli w ogóle odnieść się czy badanie jest obarczone małym czy dużym błędem. Od tego trzeba zacząć. Wyciąganie wniosków bez posiadania takich informacji jest bezużyteczne lub też celowe aby wpływać na opinię publiczną co nie powinno mieć miejsca w takiej ważnej sprawie.

  1. Mogę napisać o co mnie nie zapytano: o wykształcenie, o to czy dopuszczam budowę tunelu w innej lokalizacji, czy dopuszczam budowę tunelu dla ruchu pieszego i rowerowego, czy i jak często korzystam z przejazdu na Dworcowej.

   Nie dla burmistrza Balcerka i jego radnych.

   1. W takim razie od czegoś są radni i niech się postarają dowiedzieć jaka była metodologia badania, tym bardziej że tzw. badanie było wykonane za publiczne pieniądze więc nic poza danymi osobowymi nie jest tu niejawne. Czekam na informacje.

   2. Oj, to ten ankieter był bardziej dociekliwy! Mnie zapytał tylko o wiek, czy jeżdżę samochodem i czy chcę tunelu czy nie. Czy to znaczy, że pytania były różne w zależności od ankietera?

 4. Panie Adamie niczego się Pan nie dowie.
  Jeśli ktokolwiek o cokolwiek wczoraj pytał, to byli to mieszkańcy i jedna radna. Reszta nie pytała, bo po co, skoro już wiedzieli, jak mają głosować.
  Dzisiejsze głosowanie to fikcja – oni już wiedzą, więc kolejny raz łapki pójdą w górę na pohybel mieszkancom i miastu, które zwie się Puszczykowe.

  1. To chyba łatwo mieszkańcy odpuszczają. Trzeba pewne dziury drążyć. Wniosek o informację publiczną w zakresie umowy na to badanie plus wgląd do pozostałej dokumentacji. Jak nie udostępnią to do sądu z tym i będzie darmowa reklama, że burmistrz utrudnia. Trochę determinacji nie zaszkodzi ale to musi się chcieć, samo się nie zrobi.

 5. STANOWISKO KOD PUSZCZYKOWO

  Puszczykowo, 26.03. 2018

  Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji
  Grupa Lokalna Puszczykowo

  Sz. Pan Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek
  Urząd Miasta/Gminy Ul. Podleśna 4 62 – 040 Puszczykowo

  Sz. Pani Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Hempowicz

  Sz. Państwo Radni Miasta Puszczykowa

  Szanowni Państwo, jako najliczniejsza grupa osób, które na terenie naszego miasta działają w formie stowarzyszenia, równocześnie jako przedstawiciele naszej lokalnej społeczności, zwracamy się z prośbą o poszerzoną konsultację społeczną i wnikliwsze przeanalizowanie projektu budowy tunelu w okolicy ul. 3 Maja w Puszczykowie.

  W naszej ocenie przeprowadzone konsultacje społeczne wokół tego projektu nie były wystarczające, gdyż mieszkańcy miasta nie zostali w wyczerpujący sposób przez Państwa poinformowani czy przeprowadzono analizy uzasadniające budowę w/w tunelu. Mieszkańcy nie zostali tym samym powiadomieni o wnioskach płynących z tych analiz i nie dano im możliwości wniesienia swoich uwag.

  Zainteresowało się tym Stowarzyszenie Wspólna Sprawa, które na spotkaniu z mieszkańcami przedstawiło wszystkie zagrożenia dla miasta, jakich należy oczekiwać po zrealizowaniu tego projektu.

  Przeprowadzona przez Urząd Miasta ankieta obejmująca 1500 gospodarstw domowych jest w naszej ocenie niewystarczająca i nie daje podstaw do uznania jej za wiarygodną. Postawione przez ankietera pytania, czy jesteś za czy przeciw budowie wydają nam się zbyt daleko idącym uproszczeniem, które zapytanym osobom w żaden sposób nie przedstawiło złożoności oraz konsekwencji ewentualnego przeprowadzenia tej inwestycji. Mieszkańcy nie posiadają dostatecznej wiedzy, a przed przeprowadzeniem ankiety nie przeprowadzono wystarczającej kampanii informacyjnej. Dlatego nasz stosunek do ankiety i jej wyników jest bardzo krytyczny, podobnie jak do poniesionych na nią kosztów z budżetu gminy, na który łożą mieszkańcy miasta.

  Zaniepokojeni tym faktem przeprowadziliśmy, drogą e-mail oraz w formie tabeli na grupie FB, sondę wśród członków i sympatyków KOD-u rozsianych po całym Puszczykowie, Puszczykówku, Niwce i Starym Puszczykowie. 58% ankietowanych odpowiedziało, że jest za tunelem w formie pieszo-jezdni, tunelem kameralnym tylko dla użytku mieszkańców a nie dla tranzytu, 15,7% nie chce żadnego tunelu, 26,3 % chce takiego tunelu ale w innej lokalizacji ( wymieniano ul. Mocka) . Wszyscy ankietowani byli przeciw lokalizacji tunelu w wersji przedstawionej przez Urząd Miasta, co oznacza, że nikt z mieszkańców nie chce tunelu z możliwością przejazdu dla tirów ponieważ doprowadzi to, ich zdaniem, do dewastacji naszego miasta.

  W przypadku udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Puszczykowa na zawarcie porozumienia z PKP w sprawie budowy tunelu na ul. 3 Maja z możliwością przejazdu dla tirów, informujemy, że jako grupa lokalna KOD-u włączymy się i wesprzemy wszystkie działania mieszkańców zmierzające do zablokowania tej budowy, która ma powstać za nasze, podatników pieniądze, a służyć będzie gminom ościennym dla tranzytu. Będziemy nawoływać do otwartych i medialnych protestów pod Urzędem Miasta, które nie przysporzą Państwu zwolenników przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

  Ze względu na fakt, że budowa tego tunelu ma być największą inwestycją w mieście, pociągającą za sobą długotrwałe konsekwencje finansowe, urbanistyczne, gospodarcze i społeczne, a priorytetem dla władz miasta powinno być zadowolenie mieszkańców, wnosimy jako grupa lokalna Stowarzyszenia KOD Wielkopolska w Puszczykowie o odroczenie decyzji o przyznaniu środków na budowę tunelu na ul.
  3 Maja, do momentu usunięcia wszelkich niejasności i wątpliwości odnośnie w/w budowy.

  Z wyrazami szacunku w imieniu GL KOD Puszczykowo,
  Grażyna Maria Ciesielska

  1. ,,PRZEPIS na wygranie wyborów; 5 kwietnia 2018″
   Przepis na wygranie wyborów jest dziecinnie prosty.
   —————————————————————————-
   Wystarczy że każde z puszczykowskich stowarzyszeń wystawi nawet po jednym pewnym kandydacie na radnego i już jest przewaga w Radzie Miasta. Tak się dobrze składa że każde ze stowarzyszeń obejmuje swym zasięgiem inny okręg wyborczy i w tym jest cały pomysł na wygraną, liczymy:
   1. Środowisko Forum Puszczykowa,
   2. Aktywne Puszczykowo,
   3. Komitet Obrony Demokracji ,
   4. Terenowy Oddział Prawa i Sprawiedliwości,
   5. Stowarzyszenie „Wspólna Sprawa”.
   6. Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo.
   7. Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny.
   8. Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron.
   9. Niezrzeszeni protestujący przeciw tunelowi i inwestycjom około-szpitalnym.
   10. Niezrzeszeni protestujący w sprawie lasu Wielspinu.
   11. Środowisko byłego Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa.

   Proszę Państwa , jest 11 radnych !

   Najliczniejszy jest obecnie w Puszczykowie KOD i swym zasięgiem pokrywa całe Puszczykowo więc od nich może być najwięcej kandydatów, podobnie PIS. Podsumowując, nawet gdy nie dojdzie do wspólnego komitetu wyborczego a każda z organizacji zdobędzie choć jeden mandat wyborczy to i tak jest to początek nowej jakości politycznej Puszczykowa. Ale liczymy na jednomyślność we wspólnej sprawie – Puszczykowo.
   Bądźmy solidarni, ponad podziałami !

  2. Może to z mojej strony nieetyczne , ale przeciwnikom tunelu życzę aby karetka pogotowia wioząca ich do szpitala utknęła na przejeździe przy ul. Dworcowej na małe pół godzinki. Pozdrawiam przeciwników tunelu.

   1. Nie trzeba życzyć, takie zdarzenia mają miejsce. Wie o tym ten, kto karetkę wzywał. Wg mnie ten temat nadal jest aktualny, należy jedynie szukać najlepszej lokalizacji. Czy można by np. poszerzyć tunel na Mickiewicza i zrobić dojazdową z Dworcowej równolegle do torów? Czy ktoś wpadnie na inny pomysł – trzeba rozmawiać i rozważać różne opcje.

   2. Uprzejmie proszę o uważne przeczytanie poniższego fragmentu:
    „58% ankietowanych odpowiedziało, że jest za tunelem w formie pieszo-jezdni, tunelem kameralnym tylko dla użytku mieszkańców a nie dla tranzytu, 15,7% nie chce żadnego tunelu, 26,3 % chce takiego tunelu ale w innej lokalizacji ( wymieniano ul. Mocka).”
    Jasno widać, że większość chce tunelu z możliwością przejazdu dla karetek. Prosiliśmy tylko o odroczenie decyzji o budowie tunelu w wersji UM do momentu usunięcia wszystkich niejasności związanych z budową. Niestety ale wypowiedź nieetyczna i oby nigdy się nie sprawdziła. Pozdrawiam serdecznie.

   3. Panie Alojz i niektórzy zwolennicy tunelu robicie z tego taką katastrofę jakby do tej pory karetki nie jeździły do szpitala. Panie Alojz czy w 150 letniej historii Puszczykowa ktoś zmarł w karetce stojącej na szlabanie ? Dla zagrożonych zgonem jest sanitarka lotnicza więc szpital nie jest odcięty od świata. Najpierw zobaczmy jak to będzie z tym nowym rozkładem jazdy pociągów bo tunel zawsze można zbudować.

    1. W 150 letniej historii Puszczykowa szlabany były zamykane na kilka minut dla kilku pociągów na dobę , a w 40 letniej działalności szpitala był przejazd na 3-maja i nie tylko , więc nie rozumiem porównania z dniem dzisiejszym i zaistniałymi zagrożeniami.

     1. Panie Alojzy nic nie jest przesądzone, przecież decyzja o budowie tunelu została
      ,,oddalona do ponownego rozpatrzenia” w przyszłej kadencji. Nie twórzcie tylko z dotkliwości problemu apokalipsę.

     2. Kłamstwo, pociągi jeździły co kilka minut przez całą dobę. Starzy mieszkańcy dobrze to pamiętają.

    1. Oczywiście że w latach 70-80-tych pociągi jeździły często przez Puszczykowo, duża była liczba pociągów towarowych. Kraj się przemysłowo rozwijał i ludziom żyło się dostatniej.
     Te towarowe hałasowały bezlitośnie. Dawniej jeszcze jeździły parowozy i zadymiały całe Puszczykowo. Sobie wyobrażacie jaki smog był ? Ale nikogo nie zatruł i nikt nie umarł, w realu. Te ofiary smogu są tylko w raportach mądrali i w oczach hipochondryków.

     1. Schyłek ery lokomotyw opalanych węglem zaczął się w połowie XX wieku. W Polsce zaprzestano produkcji parowozów pod koniec lat 50. po czym stopniowo ustępowały one miejsca lokomotywom elektrycznym i spalinowym. W USA parowozy wycięto jeszcze szybciej, bo już w latach 50., a w Europie proces trwał do końca lat 70. Na zniknięcie parowozów złożyło się wiele czynników. Trakcja parowa w wydaniu z połowy ubiegłego stulecia była nie tylko nieefektywna energetycznie, ale i trudna oraz droga w utrzymaniu i obsłudze. Zamiana ciepła w energię mechaniczną była kiepska i wynosiła ledwie 5–6%. Najlepsze polskie konstrukcje dobiły do 10%. zamiany ciepła w energię mechaniczną są dość kiepskie. Parowozy opalało się najlepszymi (najbardziej kaloryczymi) gatunkami węgla. To zrozumiałe, przestrzeń ładunkowa na paliwo była ograniczona. Przedwojenna instrukcja opalania parowozu szczegółowo przedstawiała technikę palenia różnymi rodzajami krajowego węgla, kładąc także nacisk na ograniczanie uciążliwego dla otoczenia i kosztownego dla kolei dymienia (obsługa dostawała premie za oszczędności węgla). Palacz musiał dorzucać węgiel małymi porcjami, ale często, i pilnować, by nie wypalały się dziury w warstwie żaru. Dorzucanie małymi porcjami, mimo że węgiel lądował na żarze, nie powoduje wielkiego dymienia, ponieważ mała porcja zimnego węgla nie wychładza paleniska ani tym bardziej nie dusi ognia. Oczywiście nie zawsze udawało się wszystko ładnie zgrać, stąd momentami parowóz dymił niemiłosiernie. Jednak nawet taki gęsty dym wciąż nie był tym, co przeważnie wypuszczają z siebie domowe kominy.

      To nie opary smół, lecz zawiesina cząstek sadzy. Siwo-biały odcień, to efekt wymieszania dymu z odpadową parą wodną, która ma za zadanie wspomagać ciąg w kotle.

     2. Unia Europejska przeznaczyła na lata 2007- 2013 8 mld euro dla naszych kolei. Niestety wykorzystano tych dotacji niewiele – a szkoda. Można było pokusić się o zagłębienie torowiska pod Dworcową i likwidować barierę w postaci szlabanów i kolizyjnego przejazdu.

 6. Radni spoza obszaru naszej Niwki i Puszczykówka – proszę NIE RÓBCIE NAM TEGO!!!

  Mieszkańcy pozostałych części Puszczykowa, w tym Starego Puszczykowa.
  My Was popieraliśmy, gdy Wy nie chcieliście stacji benzynowej pod nosem – chociaż chętnie byśmy chcieli z niej korzystać, to tak my nie chcemy przejazdu samochodów na naszych wąskich uliczkach… liczymy na Wasze poparcie, solidarność i empatię!!!!!!!

 7. No to dziś będzie głosowanie na radzie , czy nie? – w programie nic nie ma na temat takeij uchwały

  1. Wczoraj było to zapowiedziane na Komisji Rozwoju i Budżetu, że dzisiaj głosowanie

 8. Prosze MIasto, aby upublicznic tresc pisma skierowanego w terminie przez p. dr. Napierale, bylego wieloletniego Burmistrza Puszczykowa, znakomitego gospodarza miasta (gaz, kanalizacja, siec wodociagowa – to powstalo w wiekszosci za jego kadencji) – do PT Pana Burmistrza aktualnego, na temat wylozonego do zaopiniowania przez mieszkancow studium i warunkow, dotyczacych planowanego tunelu. To jest wazne stanowisko i jakze wizjonerskie co do skutkow wprowadzenia drog szybkiego ruchu do wnetrza miasta, w rejonie ulic Wspolna, 3 Maja i Kosynierow.

 9. Najnowsze wiadomości z sesji Rady Miasta; burmistrz wycofał się z decyzji budowy tunelu podając jako uzasadnienie niejednoznaczne wyniki ankiety i liczne protesty mieszkańców. Burmistrz wyraził też swoje osobiste przekonanie o potrzebie zbudowania bezkolizyjnego przejazdu przez tory na 3 Maja.
  Trzeba tą wiadomość rozumieć jako odroczenie decyzji budowy tunelu do przyszłej kadencji samorządu.
  Dla przeciwników tunelu w takiej postaci jaką podał Urząd Miasta jest to informacja że gdy burmistrzem zostanie ponownie A.Balcerek temat tunelu prawdopodobnie powróci w podobnym kształcie jak pokazany w Echu Puszczykowa.

 10. Jako wyborca Ab jestem zażenowany że wycofał się z budowy tej tak koniecznej inwestycji…

 11. Wczoraj byłam z koleżankami na zebraniu w miejskim ośrodku sportowym. Jesteśmy zdziwione jak przebiegały obrady i jak traktowali niektrzy mieszkańców. tak nie powinno być. Wielki Tydzień!

 12. Po sesji pozostała czysta prawda co do przejazdu w ul. Dworcowej.1/.-jest to droga powiatowa,2/-Najruchliwsza droga łącząca najbardziej zabudowane 2 części Puszczykowa.3/-Tylko na tej drodze kolej zgodziła się pozostawić rogatki na stałe.4/-Ruch samochodowy z każdym rokiem będzie się zwiększał nawet jak wybudują tunel w Mosinie na Mocka.5/-Wszyscy mieszkańcy z burmistrzem włącznie są przeciwni smogowi spalin,tranzytowi na swoich ulicach,wycinkom kolejnych drzew,oraz tworzeniu nowych tras koło ich posesji.Wniosek nasuwa się sam.Przeprawy budujemy tam gdzie już są.Może warto stworzyć wizje Puszczykowa na miarę XXII w.Proszę popatrzeć na tunel na Dębcu w Poznaniu.Taki sam tunel by zaakceptowali wszyscy mieszkańcy gdyby powstał w ul.Dworcowej.Koszt byłby duży,ale te miejsce złapało by oddech.Należy 1/Wykonać studium projektu koncepcji tego miejsca.2/Podzielić budowę na kilka etapów rozłożonych w czasie.3/ I etap to budowa przejścia podziemne pod torami z wyjściami na perony z ewentualną ścieżką rowerową.Na początek kolej da 4mln zł starczy na projekt i przejscie podziemne.Oczywiście na budowę trzeba zabezpieczyć dodatkowy przejazd tymczasowy z rogatkami np. w przedłużeniu ul Wspólnej.Obecne technologie budowy tuneli dają projektantom duże możliwości wykonawcze.Mięć dobry projekt na cały tunel, skończyć I etap, i dodatkowo utrzymać przejazd z rogatkami to i tak byłby sukces na kilka lat, potem miasto będzie się martwić o dalsze fundusze, a nuż mieszkańcy znajdą inne rozwiązania komunikacyjne.Jak na razie wszyscy się okopali czują że są oblężeni czekając na kolejny wystrzał.Może przyjedzie Wernyhora na białym koniu i wskaże właściwą drogę/przez tory kolejowe/.?

  1. Myli się pan, to jest brudna prawda i bardzo zły pomysł, z wielu względów. Podam Panu jeden: tunele na Dębcu albo w Mosinie na Śremskiej są na peryferiach. Stary Rynek i pl. 20 października pozostają nienaruszone, bo miasta dbają o to, co mają najcenniejsze. Pan proponuje dewastację ważnego fragmentu miasta, który jest dobrem wspólnym.
   Jeśli chce Pan rozwiązań na miarę XXII (sic!) wieku, to proponuję rozejrzeć się szerzej za dobrymi przykładami – niekoniecznie tym na Dębcu.

  2. Poszedł pan/pani dalej, ale jestem za. Powstałaby być może zielona platforma dla jedzących lody i korzystających z butików. Nie byłam tak odważna i wczoraj napisałam na fb Aktywne Puszczykowo „Należy teraz zastanowić się, co dalej z korkującą się Dworcową mimo braku marketu.
   Czy można poprawić warunki życia na Dworcowej?
   Czy można zagęścić nasadzenia odgradzające domy od ulicy i samochodów?
   Co zrobić, by kierowcy wyłączali silniki podczas postojów (na chodnikach stoją piesi i rowerzyści także czekający na podniesienie szlabanów)?
   Czy można zaplanować sieć ścieżek rowerowych, by zachęcić kierowców do jazdy rowerem?
   Czy Dworcowa wymaga rewitalizacji?”

  3. Tymczasowy przejazd – bez przesady!
   Tymczasowy tunel – bez przesady!
   Tunel wprowadzający tranzyt do miasta – bez przesady.
   W Puszczykowie są drogi powiatowe i lokalne.
   Należy zadbać o drogi powiatowe i ich przejezdność razem ze starostwem.
   O ulice lokalne i wewnętrzne musi zadbać miasto.
   Dajcie już spokój – mieszkańcy walczący z pomysłem tunelu wygrali i chcą mieć spokojne święta.
   Koniec tematu tunelu!
   .

   .

 13. Ja natomiast jestem zniesmaczona zachowaniem niektórych mieszkańców. Rozumiem walka o swoją sprawę itd, ale żeby zachowywać sie jak przysłowiowa przekupa n targu i krzyczeć, wydzierać się wręcz to już przegięcie. Krzykiem jeszcze nikt do niczego nie doszedł. Wymaga się od wszystkich dookoła tylko nie od siebie.

  1. A ja się nie dziwię, bo ludzie byli doprowadzeni do ostateczności. Jak ktoś kupuje dom a potem sie dowiaduje że mu puszczą trasę pod oknem to co?

 14. Zachowanie Pana Pobojewskiego na Sesji Rady Miasta była wysoce niekulturalna. Krzyki, tupanie po decyzji odstąpienia od tunelu, jak nastolatek. A miał mieć takie łatwe paliwo wyborcze do startu na radnego. Teraz musi zastanowić się co robić poza protestowaniem. Wstyd.

   1. Od wieków z dwóch powodów mężczyzna brał broń do ręki:
    1. W obronie całej wspólnoty, nazywa to się w obronie Ojczyzny.
    2. W obronie swojego domu i swojej rodziny.

    Te dwa powody wybaczają wszystko, każdy środek walki i każde zachowanie.
    Tylko lemingi straciły orientację w tej fundamentalnej potrzebie.
    M

  1. A ja przeciwnie takie go radnego jak pan Pobojewski życzył bym sobie a nie BMW o numerze 8.

  2. Chciałbym przypomnieć, że najmniej do pouczania nas w sprawach kultury jest radna Szczotka, która swego czasu stukała się w czoło podczas wypowiedzi mieszkanki.
   Merytorycznej wypowiedzi , dodaję, bo dotyczącej planów zagospodarowania, które to mieszkanka przeanalizowała w te i we wte , w przeciwieństwie do niektórych radnych.
   O wywracaniu oczu i strojeniu min przez Panią Szczotkę nie wspomnę.
   Wczorajszą tyradą i żądaniem zaprotokołowania swego oświadczenia radna Szczotka też sobie wystawiła świadectwo.
   Nie pochwalam zachowania Pana Pobojewskiego, ale jego zdenerwowanie było usprawiedliwione.
   Jeśli miejscy urzędnicy , w tym burmistrz i wiceburmistrz mówią pogardliwie o działalności Stowarzyszenia, którym kieruje, jeśli nazywają informacje przedstawiane na spotkaniu z mieszkańcami w Sali Jana Pawła II, kłamliwymi i nieprawdziwymi, to czyż człowiek nie ma prawa się zdenerwować?
   Chciałoby się powiedzieć : „Kobieto , zacznij od siebie”

 15. Kanalizacja, wodociągi i gaz to były inwestycje ustawowe i Napierała nie miał wyboru, musiał to zrobić. Nota bene inwestycje wykonane częściowo z pieniędzy mieszkańców zostały oddane za friko np. Aquanetowi. Nie pamiętacie już awantur o kanalizację i przepompowywanie g… w górę do Mosiny kiedy do Łęczycy popłynęłoby samo, taniej, z nurtem. Chyba jedne z droższych g…

 16. No i udało się postraszyć mieszkańców:
  1. Tunel wysokości 5,5m będzie dla TIRów – a prawda: wysokość 3,5m dla karetek, dostawczych i osobowych ;
  2. Będzie wycięty lasek przy Wspólnej – prawda: wycięty będzie pas 18 m (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, skarpy;
  3. Będzie tranzyt TIRów ulicami Puszczykowa: 3 Maja, Dworcową, Nizinną(!), itd.. – przez tunel wysokości 3,5m, z wąska jezdnią?
  4. Deweloperzy czekają, aby zabudować teren lasku, Burmistrz już dostał zaliczki (kto to wymyślił?
  5. Pan Antoni Zoll jest za budową wiaduktu, bo, jako właściciel lasku liczy na pieniądze za działki – prawda: Pan Zoll NIGDY nie był właścicielem nawet fragmentu lasku Kto to wymyślił?
  6. Prawda: nie po to kupiłem dom przy Moniuszki, żeby obok jeździły samochody!
  (cytat z rozmowy z jednym z mieszkańców). Prawda!

 17. Dziękuję Panu Stanisławowi za to co napisał. Wymyśla to ten Pan, który przeniósł się z Mosiny. Forsuje on również teorię, że tunel na Mocka rozwiąże korki na Dworcowej. Korki na Mocka w Mosinie tworzą się przy stacji benzynowej Orlen a nie przed przejazdem kolejowym. Temu Panu prostych rzeczy nie da się wytłumaczyć a ten Pan nazywa się Leszek Pobojewski. Dziwię się, że nie protestował w związku z remontem ulicy Solskiego przy której mieszka. Tam dopiero zwiększy się ruch. Będziemy omijać korki na Dworcowej jeżdżąc ulicą Solskiego, Kościuszki do Dworcowej. Pozdrawiam Antoni Zoll

  1. Oj, oj, co za złośliwość ze strony szanowanego /do tej pory/ starszego Pana.
   Oj, oj…

  2. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że remont Solskiego ma związek z budową supermarketu i tunelu.

 18. Panie Stanisławie przed nami Święta – niech Pan da spokój.
  Decyzja jest.
  Wesołych Świąt dla wszystkich.
  Dla Pana też.

 19. do STANISŁAWA:
  Wszystkie argumenty , które Pan przytacza, przywołał Pan Antoni Zoll na Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Miasta. Miał odwagę stanąć twarzą w twarz z protestującymi i nie znalazł zrozumienia.
  Nie było żadnego głosu poparcia. Dlaczego Pan nie zabrał głosu, by go wesprzeć?
  Części radnych Panu Antoniemu Zollowi również nie udało się przekonać.
  Może gdyby Pan zabrał głos byłoby inaczej? Zabrakło odwagi cywilnej?
  W internecie wszystko można, prawda? Tutaj odwaga cywilna nie jest potrzebna.
  Temat zamknięty.
  Życzę Panu spokojnych Świąt Wielkanocnych.

 20. A może wrócić do punktu wyjścia, czyli do marketu na ul. Moniuszki.
  Nie będzie tunelu, nie będzie marketu – nie będzie problemów z korkami na Dworcowej.
  i wszyscy będziemy szczęśliwi.

 21. Ponieważ chciano ochronić mieszkańców przed nadmiernym hałasem od strony torów postawiono bariery akustyczne.
  Teraz proponuje się tranzyt i tunel.
  Tragedia.
  Pomysł z piekła rodem.

  1. „Ponieważ chciano ochronić mieszkańców przed nadmiernym hałasem od strony torów postawiono bariery akustyczne.”
   – podstawowy błąd – bariery w Polsce ( myśle,że w zdecydowanej większości przypadków ) stawia się po to , żeby można wydać pieniądze. W słusznej sprawie. Na rzecz słusznej firmy.

   1. Jak słyszę dotacje skóra mi cierpnie i momentalnie wyświetla mi sie Miś. Słyszeliście i widzieliście, Groble chcieli zmasakrować, stare drzewa wykosić żeby dobrać się do dotacji.
    Żadnych zahamowań żadnego samoograniczenia.

    Te dotacje jak narkotyk od którego jeden po drugim dziecinnieją. Czy poważnymi dalekowzrocznymi gospodarzami tego kraju mają pozostać już tylko społecznicy ?

 22. Tunel w Puszczykowie już jest na Mickiewicza. Zmierzyłem szerokość i wysokość

  KARETKA POGOTOWIA PRZEJEDZIE.

  Trzeba go tylko przerobić w ten sposób że zamiast schodów zrobić pochylnię. Od strony Chrobrego i Kopernika nie ma żadnej trudności. Natomiast od strony Mickiewicza jest taki mankament że zjazdem/wyjazdem trzeba przeciąć narożnik działki pani Leitgeber, za jakąś tam studzienką. Z tym że jest to kawałek ogrodu bez nasadzeń, na szczęście stare drzewa i krzewy zaczynają się dalej i tworzą już naturalny żywopłot dość daleko od domu. Dodatkowo za publiczne środki można było by tej pani zbudować zamiast drucianej siatki ładnie zaprojektowany w stylu domu mur.
  Jaki byłby to tunel ? Nazwę go od razu MIZERYKORDIA, tunel łaski czyli tunel tak jak jest dla pieszych i rowerowych ale z warunkowym możliwym przejazdem pojazdów uprzywilejowanych: karetka pogotowia, policja, pogotowie gazowe, energetyczne, ctc, – wyłącznie.

  No to Alojz powinien przestać psioczyć tylko zabrać się za zorganizowanie, tym razem, GRUPY NACISKU na władze nasze i PKP aby rzecz zrealizować. Każdemu kto będzie chciał tunelu pod pretekstem karetek pogotowia pokazujcie ten pomysł. Najtańszy tunel w Puszczykowie.
  Pozdrawiam
  M

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.