Uwagi do Studium czas składać!

Wrz 16, 2017
Już tylko do 25 września składać można uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa.  To niezwykle ważny dokument, gdyż na podstawie jego zapisów for...

Studium niespełnionych szans

Kwi 2, 2017
W ubiegły czwartek odbyła się publiczna dyskusja nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa- strategicznego dokumentu określającego kształt przestrzenny mi...

Puszczykowskie lasy do wycinki

Mar 25, 2017
W tym tygodniu wyłożono do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa. Projekt określa kierunki rozwoju naszego miasta i przezn...

Wielkopolski Park Usługowy

Lis 19, 2015
Jak informowaliśmy, we wtorek 17 listopada radni ustalali wytyczne do nowego studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta. Było to dla mnie wydarzenie smutne. Panował ...