Sprawozdanie z czynności realizowanych w terminie od 9 czerwca do 8 sierpnia 2017 r.

 

Interwencje – 180 interwencji zrealizowanych przez Straż Miejską w Puszczykowie.

 

Sposób załatwienia interwencji. Przekazano niezwłocznie do działu gospodarki komunalnej UM 22 interwencje dotyczące awarii oświetlenia na terenie miasta, uszkodzonych oraz odwróconych znaków drogowych, uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych, zalanych ulic, dziur w nawierzchniach dróg na terenie miasta. Do działu ochrony środowiska UM 1 interwencję dotyczącą usunięcia suchego drzewa. Do OSP zgłoszenia dotyczące powalonych drzew po burzach na terenie miasta. Zgłoszono również do usunięcia 2 razy padlinę z dróg na terenie miasta. W omawianym terminie przeprowadzono również 18 interwencji związanych z psami.

 

Legitymowani. W toku wykonywania czynności służbowych wylegitymowano 39 osób.

 

Pouczeni. W związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów wobec kierowców zastosowano 19 żółtych kart oraz 22 pouczenia, 5 osób pouczono za inne porządkowe wykroczenia popełnione na terenie miasta dotyczące palenia ognisk oraz niedopilnowania zwierzęcia.

 

Ukarani. W terminie od 9 czerwca do 8 sierpnia 2017 r. wystawiono 20 mandatów karnych na kwotę 3.100,00 zł (parkowanie w miejscu niedozwolonym, parkowanie w miejscu dla osoby niepełnosprawnej, palenie papierosów, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, niedopilnowanie zwierzęcia). W omawianym terminie w związku z nieprawidłowym parkowaniem założono również 39 blokad na koła pojazdów. Odholowano trzy pojazdy z terenu miasta na parking strzeżony (zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym).

 

Inne czynności realizowane w trakcie służby. Objazdy kontrolne w godzinach rannych i popołudniowo-wieczornych, których celem była kontrola stanu obiektów użyteczności publicznej oraz działanie prewencyjne, polegające na kontroli miejsc, w których dochodzi do popełnienia wykroczeń oraz aktów wandalizmu (CAS, rejon sklepów, ul. Kraszewskiego k. szpitala, ul. Poznańska, rejon SP nr 1 i SP nr 2, ul. Rynek). W dniu 13.06.2017 r. przeprowadzono kontrolę stanu nawierzchni dróg na terenie miasta w celu sporządzenia listy ulic przeznaczonych do okresowego naprawiania. W dniu 16.06.2017 r. otrzymano zgłoszenie o spalaniu śmieci na ul. Akacjowej, po przybyciu na miejscu zastano mężczyznę wypalającego kable elektryczne w beczce – ze zdarzenia sporządzono notatkę w celu skierowania wniosku do sądu o ukaranie. W dniu 23.06.2017 r. w godzinach popołudniowych zabezpieczono miejsce wypadku drogowego na ul. Mocka. W dniu 26.06.2017 r. przeprowadzono kontrolę z pracownikiem działu gospodarki komunalnej UM przyciętych trawników na ul. Nowe Osiedle, na obiektach Orlika oraz na placach zabaw. W dniu 27.06.2017 r. zgodnie z art. 50a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym odholowano pojazd z ul. Przecznica na parking strzeżony. W tym samym dniu otrzymano zgłoszenie od właściciela posesji przy ul. Poznańskiej dotyczące konfliktu sąsiedzkiego – z interwencji sporządzono notatkę. W dniu 29.06.2017 r. przeprowadzono kontrolę stanu oznakowania na terenie miasta – uwagi przekazano do stosownego referatu UM. Otrzymano informację o porzuconych samochodach na ul. Mickiewicza oraz ul. Chrobrego – po ustaleniu właściciela pojazdu poproszono o jego usunięcie. W dniu 30.06.2017 r. otrzymano zgłoszenie o spalaniu śmieci na ul. Rządowej w przydomowej kotłowni – przeprowadzona w budynku kontrola nie potwierdziła nieprawidłowości. W tym samym dniu uzyskano informację o uszkodzonej rogatce na przejeździe kolejowym na ul. Poznańskiej – zgłoszono do naprawy.

W dniu 3.07.2017 r. wraz z pracownikiem UM przeprowadzono kontrolę mieszkania socjalnego na ul. Poznańskiej po dawnym mieszkańcu. Otrzymano zgłoszenie o drzewcach zagrażających bezpieczeństwu po przeprowadzonej kontroli uwagi przekazano do referatu UM. Dnia 3.07.2017 r. otrzymano również informację o osobie nietrzeźwej przebywającej na terenie CAS – ww. nakazano opuszczenie obiektu. Na ul. Wczasowej zabezpieczono wycinkę drzew prowadzoną przez straż pożarną. W dniu 7.07.2017 r. otrzymano zgłoszenie o kocie na drzewie na posesji na ul. Poznańskiej, wezwano straż pożarną, która udzieliła pomocy zwierzęciu. Przeprowadzono również na ul. Przecznica kontrolę umowy na wywóz nieczystości – stwierdzono brak pojemnika na odpady, mieszkankę posesji pouczono o konieczności jego posiadania. W dniu 10.07.2017 r. w wyniku interwencji przeprowadzonej na przystanku autobusowym dwie osoby ukarano mandatem karnym za spożywanie alkoholu oraz palenie papierosów w miejscu publicznym. W dniu 11.07.2017 r. zabezpieczono ul. Polną w związku z wypłukaną nawierzchnią w drodze po opadach deszczu. W dniu 12.07.2017 r. otrzymano zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, którego następnie odwieziono do miejsca zamieszkania. W dniu 13.07.2017 r. otrzymano zgłoszenie o zniszczonej nawierzchni drogi na ul. Tulipanowej przez samochody ciężarowe, przeprowadzona kontrola nie potwierdziła nieprawidłowości. W dniu 17.07.2017 r. otrzymano zgłoszenie o konieczności wycięcia uschniętego drzewa oraz przycięcia krzewów na ul. Przy Murze – informację przekazano do stosownego referatu UM. W tym dniu odholowano również pojazd z ul. Niwka Stara na parking strzeżony zgodnie z art.50a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. W dniu 19.07.2017 r. otrzymano zgłoszenie o zapadniętej studzience na ul. Działkowej – wykonano dokumentacje fotograficzną, którą przekazano do realizacji referatowi UM. W dniu 20.07.2017 r. uzyskano informację o znacznej ilości śmieci – wielkogabarytów wystawionych przy ul. Reymonta. Po ustaleniu właściciela posesji, z której zostały one wystawione zobowiązano go do natychmiastowego ich usunięcia – co zostało zrealizowane. W dniu 25.07.2017 r. otrzymano zgłoszenie dotyczące uszkodzonej rogatki na przejeździe kolejowym na ul. Poznańskiej. W tym dniu zabezpieczono również ul. Przecznica, która została podmyta w wyniku znacznych opadów. W dniu 25.07.2017 r. zgłoszono również do referatu UM zalane ulice na terenie Miasta Puszczykowa. W dniu 26.07.2017 r. na prośbę UM przeprowadzono interwencję dotyczącą zabudowanej kostką brukową skrzynki przepompowni na ul. Przy Murze – właściciela posesji poinformowano o konieczności odblokowania skrzynki. W tym samym dniu dokonano kontroli umowy na wywóz nieczystości stałych na ul. Wysokiej – właściciela pouczono o konieczności jej posiadania. W dniu 31.07.2017 r. otrzymano zgłoszenie o uciążliwej hodowli zwierząt na ul. Jastrzębiej – osobie zgłaszającej udzielono porady, zaproponowano skierowanie sprawy do Sądu Cywilnego. W dniu 02.08.2017 r. podczas objazdu miasta skontrolowano ulice pod względem konieczności przycięcia krzewów z posesji niezamieszkałych – sporządzoną listę przekazano do stosownego referatu UM. W dniu 03.08.2017 r. otrzymano informację o paleniu ogniska na ul. Sosnowej – nakazano zgaszenie, właściciela posesji pouczono. Uzyskano również zgłoszenie o porzuconych samochodach na ul. Mickiewicza oraz ul. Gwarnej – po ustaleniu właścicieli nakazano ich usunięcie do dnia 07.08.2017 r. – co zostało zrealizowane. W dniu 04.08.2017 r. otrzymano zgłoszenie od pracownika z terenu PSZOK o podrzuceniu znacznej ilości odpadów w bramie obiektu – sprawcy nie udało się ustalić. W tym samym dniu otrzymano telefoniczną informację o agresywnej kobiecie zaczepiającej przechodniów oraz kierowców samochodów na terenie miasta. Po przybyciu na miejsce wezwano karetkę pogotowia oraz patrol policji, do czasu ich przybycia zabezpieczono ww. osobę. Po ustaleniu danych osobowych z MOPS w Mosinie, przekazano kobietę lekarzowi pogotowia ratunkowego, który zadecydował o jej przewiezieniu do szpitala w Kościanie. W dniu 07.08.2017 r. otrzymano zgłoszenie o spalaniu śmieci w przydomowej kotłowni na ul. Środkowej – przeprowadzona za zgodą właściciela kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. W tym samym dniu otrzymano również informację o nieuprzątniętych chodnikach po wykaszaniu trawników – pracownikom firmy, która wykonywała prace nakazano oczyszczenie chodników. Otrzymano również informację o zaparkowanym na ul. Kasprowicza samochodzie ciężarowym (TIR) – sprawę przekazano na komisariat policji. W dniu 08.08.2017 r. otrzymano zgłoszenie o psie bez opieki na ul. Kopernika, po odłowieniu zwierzę przekazano właścicielce.

 

Sporządził:

z up. komendanta Straży Miejskiej

Wojciech Hahuła

 

Komentarzy: 4 o “Straż miejska w Puszczykowie pracuje

 1. Czy SM sprawdziła przyczynę fetoru na ul. Jastrzębiej? Może tam się dzieje coś znacznie poważniejszego niż do tej pory sądzono. Przecież jest ustawowo ochrona środowiska, ktorej to komórka jest w urzędzie naszego miasta I nadzoruje ją v-ce burmistrz. To o jakiej tu drodze cywilno-prawnej pouczano? To jakiś absurd.

  1. Absurd to mało powiedziane. To brak kompetencj I wiedzy. U um pani Kozeńska powinna być zwolniona. Dostaje sygnały, nie reaguje. Pracę jej nadzoruje vce burmistrz.Jak? Każdy widzi. A smród dolatuje nie z Jastrzębiej, tylko ul.Kochanowskiego.(jedna działka, dwa domy) Przejść się tamtędy nie da. Pod wieczór horror. Już sposób osłonięcia tej nieruchomosci budzi podejrzenia. Jest tam podobno mnóstwo różnych zwierząt. Urząd powinien przeprowadzić kontrole jakie to zwierzęta, w jakich warunkach przebywają, gdzie zostały zakupione I co się dzieje z odchodami tychże zwierząt? Gdzie są ubijane? Jeżeli są tam zakopywane odchody i odpady,to mamy aferę. Ich przetrzymywanie też powinno być w odpowiednich pojemnikach, tzw kolektorach, po czym wywożone, aby nic nie przedostało się do gruntu. Ale unoszący się fetor zdradza, że tak się tam nie dzieje. Tylko współczuć okolicznym zamieszkałym. Natychmiastowa kontrola wskazana. Tyle w temacie.

 2. Maciej Krzyżański pisze: Ja nigdy w Puszczykowie nie miałem przeczucia zagrożenia jakimś napadem. Z danych policji wynika, że w Puszczykowie jest pod tym względem bardzo dobrze.
  Okradziono moich dwóch sąsiadów, wyprowadzono z garażów samochody, oczyszczono jeden z domów, wyrwano torebkę kobiecie przechodzącej w pobliżu (upadając doznała złamania).
  Jakie są Państwa doświadczenia?

 3. Warto wiedzieć, za co straż może wystawić mandat karny.

  Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 2017 – nie wystawiono żadnego mandatu

  Art. 51. § 1.
  Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  Art. 54.
  Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
  Art. 55.
  Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
  Art. 63 a.
  § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
  Art. 64.
  § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
  § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

  Art. 67.
  § 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wystawiony publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

  Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 2017 36 mandatów na łączną kwotę 3 170 zł

  Art. 72.
  Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny.
  Art. 75.
  § 1. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
  Art. 77.
  Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
  Art. 78.
  Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
  Art. 79.
  § 1. Kto wbrew swemu obowiązkowi zaniecha oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
  § 2. Kto ze złośliwości lub swawoli oświetlenie takie gasi, podlega karze grzywny do 500 złotych.
  Art. 80. § 1. Kto:
  1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez wał przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub przejeżdża pojazdem innym niż rower lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie wzdłuż po wale przeciwpowodziowym, na którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni,
  5) pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę gospodarskie.

  Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – w 2017 r. 52 mandaty na kwotę 5 100 zł.
  Art. 84.
  Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny.
  Art. 88.
  Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia, podlega karze grzywny.
  Art. 89.
  Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
  Art. 90.
  Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.
  Art. 91.
  Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
  Art. 92.
  § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
  Art. 96b.
  Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową,o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2).
  Art. 99.
  § 1. Kto:
  2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe,

  Art. 100.
  Kto:
  1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
  2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
  3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną,
  4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
  Art. 101.
  Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
  Art. 102.
  Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

  Wykroczenia przeciwko osobie – 2017 – nie wystawiono żadnego mandatu
  Art. 108.
  Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany

  Wykroczenia przeciwko zdrowiu – 2017 – nie wystawiono żadnego mandatu
  Art. 117.
  § 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

  Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 2017 – nie wystawiono żadnego mandatu
  Art. 141.
  Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

  Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 2 mandaty na łączna kwotę 150 zł.
  Art. 144.
  § 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
  § 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.
  Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

  Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe – 2017 – 6 mandatów na łączną kwotę 600 zł
  Art. 153.
  § 1. Kto w nienależącym do niego lesie:
  1) wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób je uszkadza,
  2) zbiera mech lub ściółkę,
  3) zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń,
  4) zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
  Art. 161.
  Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.
  Art. 166.
  Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.

  Ustawy – 2017 – 2 mandaty na łączną kwotę 300 zł
  Art. 431
  §1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a–6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny
  Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2:
  2) nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, podlega karze grzywny.

  ustawa o utrzymaniu czystości w gminach
  Przepisy karne
  Art. 10.
  2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.
  2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

  Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
  i porządku przez:
  1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;
  3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
  4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.