Puszczykowo, dnia 22 marca 2018 r.

 

Stanowisko Komitetu Terenowego PiS w Puszczykowie
w sprawie budowy tunelu samochodowego pod torami kolejowymi w ciągu ulicy 3 Maja

 

Zbliżający się termin podjęcia przez Radę Miasta Puszczykowa decyzji w sprawie w/w
tunelu przynagla nas do wypowiedzenia się w sprawie mającej istotne znaczenie dla naszych
współmieszkańców.

Realizowane obecnie na zlecenie Burmistrza badanie opinii mieszkańców w przedmiotowej
sprawie, jest w dużym stopniu plebiscytem, w którym mieszkaniec ma, tak naprawdę,
odpowiedzieć na jedno niezadawane pytanie: wolisz przejeżdżać płynnie pod torami, czy stać
długo przed przejazdem przy stacji w Puszczykówku?
Uzależnianie dalszych działań władz od wyników tego rodzaju badania uważamy za
nieporozumienie, ponieważ niezbywalnym obowiązkiem władz jest rozpoznawanie wszystkich
skutków tego rodzaju decyzji dla życia mieszkańców, przez co rozumiemy także wpływ takiej decyzji
na zmniejszenie innych wydatków, np. na budowę i remonty dróg.
Wybudowanie tunelu pociągnie za sobą powstanie licznych i poważnych zagrożeń dla
zdrowia i życia mieszkańców Puszczykówka. Zagrożenia te zostały szczegółowo wyartykułowane
przez Stowarzyszenie Wspólna Sprawa Puszczykowo, jak również w liście otwartym do Burmistrza
wystosowanym przez mieszkańców.
Lista tych potencjalnych zagrożeń jest nieprawdopodobnie długa i obejmuje skutki gwałtownego nieodwracalnego, także tranzytowego zwiększenia natężenia ruchu samochodowego w ciągu ulicy 3 Maja oraz na ulicach okolicznych.

 

W tej sytuacji stoimy na stanowisku, że decyzja w sprawie ewentualnej budowy tunelu powinna być podjęta z uwzględnieniem wszystkich okoliczności z tą budową związanych, a takie całościowe i obiektywne rozpoznanie wymagające czasu i profesjonalnych badań, powinno być dokonane bez pośpiechu przez nowe władze, po tegorocznych wyborach samorządowych.

 

Zwracając uwagę na zagrożoną jakość życia naszych współmieszkańców
nie możemy nie wspomnieć o oczywistych beneficjentach ewentualnej budowy tunelu. Wymieńmy tych,niekoniecznie wszystkich, beneficjentów budowy tunelu:
• są nimi kierowcy, zwłaszcza okolicznych miejscowości, np. jadący tranzytem z Poznania i Kórnika zakorkowaną drogą w kierunku Mosiny,
• firma budowlana poszukująca intratnego zlecenia,
• właściciele dużego marketu planowanego kilkaset metrów od podziemnego przejazdu…

 

Czy jakość życia naszych współmieszkańców jest mniej ważna ?

 

Puszczykowo – miasto z pięknymi ogrodami i czystym powietrzem, z bezpiecznymi i cichymi
ulicami oraz nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Miasto mieszkańców aktywnych społecznie,
sportowo, czy kulturalnie – to nasz ideał i nasz cel, do którego, dla wspólnego dobra, warto się
stale zbliżać.
Zarząd Komitetu
Tomasz Kromolicki Kazimierz Banach Paweł Hajkowicz
fot. pixabay

Komentarzy: 72 o “Stanowisko puszczykowskiego PiS w sprawie tunelu

 1. Dziękujemy za to oświadczenie.
  Hasło „Bliżej ludzi” staje się faktem.
  Mamy nadzieję , że władze Puszczykowa – miasta , które dla wielu mieszkańców jest „małą Ojczyzną”, wybranym i kochanym „miejscem na Ziemi” – wezmą Wasz głos pod uwagę.

 2. Wreszcie po długiej nieobecności nasze lokalne PIS odezwało się.
  Dobrze jest czytać taki rozsądny głos rozsądnych ludzi. Prosimy o jeszcze, i w innych sprawach. Wasz głos może być ważący dla wielu bezimiennych mieszkańców naszego miasta których nazywają MILCZĄCĄ WIĘKSZOŚCIĄ, jesteście lokalną reprezentacją władz naszego Państw Polskiego, którego podwładnymi są:
  1. WOJEWODOWIE
  2. STAROSTOWIE
  3. PREZYDENCI
  4. BURMISTRZOWIE
  5. WÓJTOWIE.
  Do niektórych z nich to jeszcze chyba nie dotarło i zachowują się jakby trwała 3 kadencja teoretycznego państwa tuskowego, totalnego liberalizmu, totalnej samowoli i lekceważenia obywateli i demokracji.
  Kolej, PKP to jest jeszcze zdaje się przedsiębiorstwo państwowe więc bez zezwolenia centralnych władz kolei tunele pod torami nielegalnie mogą tylko kopać sobie krety.

  Mieszkańcy Puszczykowa proszą więc miejscowe PIS o pisemną interwencję u władz centralnych wyjaśniającą szczegółowo całą kwestię modernizacji linii kolejowej na terenie Puszczykowa!

 3. Bardzo żałuję, że z równym zaangażowaniem nie protestowano przy lokacji marketu przy Moniuszki. Argumentów przeciw powstaniu handlowego molocha w tym miejscu jest równie wiele. Wizja zakupów w dużym markecie dla np. mieszkańców Niwki była jednak tak kusząca, że w nosie mieli zwiększony ruch samochodów i ciężarówek po tamtej stronie torów.

  1. Jeśli mieszkańcom Niwki brak jest dużych sklepów typu market Piotr i Paweł , czy jakieś inne Netto, niech zawnioskują do miejskich władz o ich wybudowanie.
   Sklepy w naszym miasteczku powinny być małe, lokalne , rodzinne.
   Ponadto – budowa tunelu to TRANZYT PRZEZ MIASTO i docelowo Niwka też to odczuje, mimo, że wielu z tamtych mieszkańców nie zdaje sobie dzisiaj z tego sprawy,

   1. Sklepy w naszym miasteczku powinny być małe, lokalne, rodzinne – tylko władza tego nie wie i wielu mieszkańców Niwki.
    Natomiast Niwka wie co to znaczy zwiększony ruch, ale na ICH ulicach i zorganizowała się znakomicie przeciwko tunelowi.

    1. No i dobrze, że Niwka się budzi.
     Im większa świadomość , tym lepiej i rodzi się nadzieja ,
     że w naszym mieście będzie się nam lepiej żyło.
     Wkrótce – po wyborach.

  2. Protestowaliśmy również przeciwko marketowi. Dzięki między innymi naszej interwencji Wojewoda skierował sprawę do sądu. Niestety sąd nie poparł naszych racji.

   1. Nie poparł przez podstępne działanie radnych ekipy Balcerka, słynny podział obszaru na A i B

 4. Co wiemy o PKP.Władze PKP. Do kogo pisać skargę.
  Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu
  Pan Krzysztof Mamiński z koleją związany jest od prawie 40 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku europejski model zarządzania. Pracę na kolei rozpoczął w 1980 r., w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej „Solidarności”, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. Od 2001 do 2012 roku był Prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, a od 2002 do 2012 spółki zależnej PKP – Natura Tour sp. z o.o.
  W latach 2012-2013 był Pełnomocnikiem Zarządu PKP S.A. ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP, a przez następne trzy lata – prezesem przedsiębiorstwa z Grupy PKP CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.o. Następnie od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o.o. W marcu 2017 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu PKP S.A.

  Mirosław Andrzej Antonowicz – Członek Zarządu
  Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, od wielu lat związany z branżą kolejową, w tym z Grupą PKP. Zasiadał m.in. w Zarządzie PKP CARGO. Był także członkiem rad nadzorczych kolejowych spółek. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku. Jest pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektorem Centrum Naukowo – Biznesowego Logistyki, Transportu i Zakupów. Był członkiem prezydium oraz ekspertem Zespołu Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Jest także absolwentem wielu studiów podyplomowych, w tym z zakresu Zarządzania Spółkami w Transporcie na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych na SGH. Autor wielu publikacji i opracowań z dziedziny zarządzania, transportu i logistyki. W maju 2017 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A.

  Andrzej Antoni Olszewski – Członek Zarządu
  Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim w finansach i restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach zarządczych, m.in. w dużych międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych. Był jedną z pierwszych osób w Polsce, które uzyskały wpis na listę maklerów papierów wartościowych w Komisji Papierów Wartościowych, obecnie Komisja Nadzoru Finansowego. Posiada dyplom Executive MBA Finanse Międzynarodowe. Jest absolwentem studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W maju 2017 r. objął stanowisko Członka Zarządu PKP S.A.
  ———–
  Polecam taką drogę, sam sprawdziłem w innej sprawie osobistej najpierw telefonując a później pisząc list bezpośrednio do Komendanta Głównego Policji i do Ministra Sprawiedliwości. Na takie listy a umiejętnie napisane jest zawsze odpowiedź uprzejma i kompetentna dodatkowo z radą jak poprowadzić sprawę. Takie odpowiedzi bardzo pomogły mi w pewnej kwestii bo jak tylko pokazałem te pisma natychmiast w urzędników jakby piorun strzelił. Skutek był natychmiastowy i pozytywny.
  ——–
  To jest moja osobista rada dla pana Pobojewskiego jako prezesa stowarzyszenia.
  Przydała by się kontrola projektu modernizacji linii Poznań-Wrocław w kontekście racjonalnych decyzji projektowych i zasadności wydatków wykonania projektu. Bardzo intrygujący jest ten tunel w Łęczycy do jednego domu w Kątnikach nad Wartą na wprost składu nagrobków na trasie 430, ciekawe jak uzasadni go projektant, albo dyrektor projektu w kontekście ograniczenia przejazdu przez Puszczykowo i przez drogę wojewódzką 431. Może przy odpowiedniej presji PKP jednak ze swoich środków naprawi co spaprało ?

  Milcząca Większość

 5. A od czego są miejskie władze?
  Dlaczego na siłę przepychają ten katastrofalny dla Puszczykowa pomysł?
  A presja Milczącej Większości?
  Jest potrzebna.
  Niech się też wreszcie odezwie.

 6. Terenowe PiS w Puszczykowie szable w dłoń i na wroga. Wrogiem jest BETON, mamiąca uroda tego drogocennego kruszcu. Rozumiemy że przedtem było cicho były inne władze i jeden doktor miał rozregulowany kompas ale nastąpiła zmiana na mostku kapitańskim;
  Terenowe PiS w Puszczykowie to jest także WASZE PUSZCZYKOWO.

  Nie czekajcie co z wami zrobią ale zróbcie coś sami !

 7. Dziękujemy za to mądrze przedstawione stanowisko!!! Macie przełożenie na inne władze, na posłów. Działajcie. Publiczne pieniądze powinny być wydawane z namysłem i w słusznych sprawach, Poprawa infrastruktury drogowo-kolejowej na pewno pożądana nie może wywoływać konfliktów społecznych i nowych uciążliwości.

 8. Puszczykowo to nasza „Wspólna sprawa” .
  Pamiętajcie, że Wasz głos jest niezmiernie ważny.
  Nie – dla tranzytu przez centrum miasta dla gmin ościennych
  Nie – dla odciążania dróg powiatowych i wojewódzkich poprzez wybudowanie drogi alternatywnej przez
  miasto i w dodatku za nasze puszczykowskie pieniądze
  Nie – dla zadłużania miasta na wiele lat / miliony zł wraz odsetkami/ kosztem m.in.utwardzania ulic,
  naprawę uszkodzonych chodników, budowania bezpiecznych przejść, ścieżek rowerowych itp.
  Nie – dla obligacji miejskich emitowanych na potrzeby tej inwestycji, obligacji wykupywanych przez …no ,
  właśnie przez kogo i w jakim celu?
  Nie – dla zwiększonego ruchu samochodowego , w tym ciężarowego w rejonie domów jednorodzinnych,
  szkół, przedszkoli, ścieżek rowerowych

  NIE DLA TRANZYTU
  NIE DLA TUNELU NA UL.3 MAJA W PUSZCZYKÓWKU.

  ZATRZYMAĆ TĘ SZKODLIWĄ DECYZJĘ!

  1. Czy ktoś pomyślał, jak czują się np. mieszkańcy Dworcowej, gdy czytają, że „Puszczykowo to nasza Wspólna sprawa”, więc „Nie dla odciążania dróg powiatowych”? Od kiedy Dworcowa jest jakąś enklawą wykluczoną z puszczykowskiej wspólnoty? Od kiedy rosnące korki w centrum przestały być wspólnym problemem mieszkańców?
   Poza tym zgoda. Nie – dla tranzytu, zwiększania ruchu, ciężarówek… Nie – dla wielkiego tunelu za wielkie pieniądze…

   1. Drodzy forumowicze
    Pamiętajmy proszę, żeby:
    1. Starać się prowadzić dyskusję na argumenty, uważając, aby nie obrazić innych.
    2. Szacunek do innych to m .in. poszukiwanie rozwiązań swoich problemów, ale nie kosztem bliższych czy dalszych sąsiadów. Mój spokój nie jest bowiem bardziej cenny od spokoju innych mieszkańców.
    3. Nie dajmy się podzielić.

    Dobrych, merytorycznych dyskusji w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań wszystkim życzę.

    1. No nie. Pan Kamiński prosi o dobre, merytoryczne dyskusje. To postęp, do tej pory sam się do tego nie stosował. Widać , wybory się zbliżają.

     1. AN odpuść sobie, włącz radio, telewizor, idź na spacer. Zaczynam podejrzewać cię o znajdowanie przyjemności w zadawaniu sobie cierpień innymi słowy masochizm.

   2. Decyzja o budowie tunelu to poważna sprawa dla przyszłości miasta.
    Powinna być podjęta z należytą powagą , z przedstawieniem rzetelnych danych o kosztach i konsekwencjach dla całego miasta.
    Nie wolno podejmować takiej decyzji ad hoc, natychmiast, bez zastanowienia.
    Apelujemy o wstrzymanie decyzji do wyborów samorządowych i o nic więcej.
    Tylko tyle i aż tyle.

    1. A może wrócić do początku i zadać sobie pytanie: dlaczego dopuszczono do likwidacji małego kameralnego przejazdu na ul. 3 Maja?
     Przecież on wystarczał na potrzeby lokalnej społeczności.
     Ktoś na pewno powie , że to wina Pani Ornoch-Tabędzkiej, a co zrobili: dzisiejszy Burmistrz i Radni w tej sprawie?
     Przywrócenie dotychczasowego przejazdu być może zadowoliłoby mieszkańców?
     Ul. Dworcową też.
     To rozwiązanie byłoby zdecydowanie tańsze i mniej inwazyjne w co dopiero zakończoną nową infrastrukturę kolejową.
     Chyba, że tak naprawdę nie chodzi o to, czego chcą mieszkańcy.

     1. ło matko – z dziesięć razy przytaczano tu obowiązujące przepisy dot. odległości między przejazdami . Poszukaj .

 9. Dziękujemy Terenowemu Oddziałowi PIS za tę mądrą decyzję .
  Nie odpuście tego tematu.
  Wszyscy razem , wspólnymi siłami powinniśmy walczyć o nasze miasto.
  O jego spokój i bezpieczeństwo , unikalny charakter.
  I o siebie samych.

  1. Do Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Puszczykowie:
   zwracam się do Panów z pytaniem, czy powyższe oświadczenie zostało przekazane do władz naszego miasta i Rady Miejskiej, czy tylko ograniczyło się do opublikowania na tej stronie.
   Jeśli nie , to należy je przedstawić na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju oraz wtorkowej sesji Rady Miasta – w celu zaprotokołowania Waszego stanowiska.
   Na przyszłość.

   1. Podpisując się pod powyższym apelem uważam, że wszystkie Stowarzyszenia Obywatelskie działające w Puszczykowie powinny zająć oficjalne stanowisko w sprawie tunelu na ul. 3 Maja
    / niezależnie od tego czy są „za” czy „przeciw”/.
    Dzięki temu mieszkańcy będą mogli wyrobić sobie własną opinię na temat celów ich działalności i ich faktycznej wizji naszego miasta.

     1. REFERENDUM w sprawie tunelu; 24 marca 2018
      Apel do wybierających się na sesję Rady Miasta Puszczykowa 26 MARCA 2018 !
      Co należy mówić, domagamy się:

      1. Wstrzymać decyzję o budowie tunelu do wyboru nowego samorządu.
      —————————————————————————————————————————————–
      2. Przeprowadzić rzetelną analizę skutków społecznych, gospodarczych, kulturowych budowy tunelu.
      —————————————————————————————————————————————–
      3. Przeprowadzić REFERENDUM w sprawie tunelu z mocy prawa: art. 170 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.), pkt.3 tej ustawy.
      REFERENDUM przeprowadzić wiosną (kwiecień,maj) w 2019 roku.
      —————————————————————————————————————————————–
      Prosimy uczestników spotkania o jednomyślność !

  1. Członek zarządu Terenowego PIS Puszczykowo Kazimierz Banach był radnym 3 kadencji i był dobrym radnym. Dlaczego nie mógł by tego powtórzyć ?

 10. Domagacie się, aby Dworcowa – historyczna aleja ze stuletnimi domami, pensjonatami, gospodami – stała się kloaką Puszczykówka. Będziecie więc jeździć na lody i spacer do M1.
  Zły to ptak co własne gniazdo kala.

  1. O ile mi wiadomo to PIS nie rządzi Puszczykowem.
   Pomysł na tunel i odpowiedzialność za jego przedstawienie lokalnej społeczności przyjmuje na siebie obecny Burmistrz.
   Tunel, jak wiadomo ma odciążyć drogi powiatowe i wojewódzkie, a za nie , póki co, PIS też nie odpowiada.
   PIS w Puszczykowie zajął swoje stanowisko – ma do tego prawo, gdyż jego członkowie są także mieszkańcami naszego miasta.
   I ja za to serdecznie dziękuję.

   1. ,,skąd jesteśmy?” – po co pan/pani odpowiedział na ten prowokacyjny i prymitywny komentarz ?
    Urobieni przez ten przemysł pogardy są w takim stanie umysłowym że na dźwięk słowa PIS dostają ślinotoku i plują a nie mówią… Czy wyobraża pan/pani sobie że to są ludzie którzy mówią i myślą o sobie – dobre towarzystwo ?

 11. Nie rozumiem, dlaczego mieszkańcy ul. Dworcowej tak walczą o ten tunel, skoro przewidywany natężony ruch tranzytowy ma wyjść na tę ulicę prosto pod „lody Kostusiaków”.
  Proszę o wyjaśnienie.

  1. Bezkolizyjny przejazd pod torami to:
   – płynny ruch pieszych, rowerzystów i samochodów,
   – zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym,
   – rozłożenie natężenia ruchu,
   – nie wszystkie samochody z Niwki wracają na Dworcową, część jedzie w kierunku Mosiny,
   – w razie zagrożenia życia czas dojazdu karetki, straży pożarnej zostaje znacznie skrócony.

   Przejazd kolejowo-drogowy na Dworcowej to :
   – wysoka emisja spalin samochodowych podczas postojów przy zamkniętych szlabanach,
   – liczne postoje dla pieszych, rowerzystów i samochodów,
   – ryzyko wypadku, kolizji, potrącenia, śmierci,
   – jedyny przejazd na długiej osi miasta,
   – wzrost natężenia ruchu,
   – regularnie korkujące się skrzyżowanie,
   – w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przy okazji korkują się okoliczne ulice,
   – wszystkie samochody np. jadące z Niwki do Mosiny muszą przejechać Dworcową,
   – w razie zagrożenia życia czas dojazdu karetki, straży pożarnej zostaje znacznie wydłużony.

   Jestem za budową bezkolizyjnego przejazdu, ale niekoniecznie w takiej formie i lokalizacji. Obecna władza nie jest gwarantem wybudowania obiektu który zadowoliłby większość.

   1. Ta odpowiedź niczego nie tłumaczy – potwierdza jedynie obawy przeciwników budowy tunelu na
    3 Maja. Bezkolizyjny przejazd – pełna zgoda – na Mocka., omijający nasze miasto i… Dworcową.
    I nie za nasze pieniądze.
    Pod ostatnim zdaniem podpisuję się obiema rękami.

    1. Po co zadawać pytanie, jak się nie chce zrozumieć informacji zawartych w odpowiedzi?

    2. Niestety odpowiedzi i argumenty zwolenników tunelu na wewnętrzny użytek mieszkańców (nie – wielkiego, i nie – za wielkie pieniądze!) są czytane bez woli zrozumienia.
     Mosina realizuje swój projekt poprawy ruchu, podjęła już decyzję o niebudowaniu żadnego tunelu na Mocka.
     Nie myślmy życzeniowo.
     Potrzebna dyskusja o tym, jaki tunel i za jakie środki wybudować, a nie ucinanie dyskusji widmem „wypasionego tunelu” „za nasze pieniądze”. Nie mącenie w głowach, tylko spokojna debata.
     Przepustowość Dworcowej jeszcze zmaleje, bo pociągi będą kursowały częściej i pojawi się ruch do/z marketu.

     1. Ale właśnie pomyśl rzeczowo – ul.Dworcowa to droga powiatowa, zarządzana przez starostę – nawet dodatkowych pasów nie możesz wymalować bez jego zgody , a ty masz złudzenia, że „się” pobuduje dyskretny , kameralny tunelik na jeden samochód szerokości ( no i oczywiście – dla karetki) , a starosta sypnie groszem bo nas lubi ?
      Pomyśl i opamiętaj się .Dorośnij. Wykaż wolę zrozumienia mechanizmów działania prawa oraz polityki

     2. Komentatorze tak dla rzeczowych argumentów, Mosina NIGDY nie rozważała budowy tunelu na Mocka (pytałam o to). Pytanie budziło absolutne zdziwienie. Po co ma tyć tunel na Mocka skoro nie tworzą się tam korki – czas opuszczenia szlabanów jest nieporównywalnie krótszy z powodu braku stacji.
      Częstotliwość przejazdów samochodów na Dworcowej wzrosła po zamknięciu przejazdu w świetle ul. 3Maja. O intensywności korzystania z tego przejazdu mógł świadczyć fakt błyskawicznie pogarszającego się stanu drogi po równaniach powierzchni spychaczem i walcem (podobno 400 samochodów na dobę).
      Gdyby kierowcy oczekujący na przejazd pod szlabanami wyłączali silniki, gdyby nie lokowano na Moniuszki molocha handlowego, który dołoży Dworcowej 1000 samochodów może nie rozmawialibyśmy o tunelu.

 12. Od strony Nadwarcianskiej i tak samochody pojadą w Dworcowa, bo jest wygodną ulica w porównaniu z innymi mniejszymi, dopiero jak przejazd będzie zamknięty to wtedy szybki skręt w lewo na Śląską i do tunelu. Śląska to głównie droga piesza do i ze szpitala oraz dla dzieci ktore idą/jadą rowerami itp do i ze szkoły. Jest ona pieszo-jezdna, wąska i z garbami ale przy zamkniętym przejeździe i opcji najkrótszego dojazdu do tunelu idelana na taki przejazd. Podobnie z drugiej strony. Zamknięty przejazd będzie powodem dla którego samochody pojadą w ul. Moniuszki i potem w tunel tunelem. Jeżeli przejazd będzie otwarty to moim zdaniem jadąc ul. Dworcowa obojętnie w którym kierunku nie wielu będzie chętnych aby jechać w tunel. Dlatego, że infrastruktura dojazdowa do niego nie bedzie przyjazna dla kierowcy. Im większy samochód tym mniej wygodnie. Po za tym będą na tych drogach takie dziury że nikomu nie bedzie się chciało tam jechać. Nie będzie niestety kasy na remont bo trzeba będzie płacić raty za tunel. Wypasiony tunel z utrudnionym dojazdem. Porażka pomysł jeśli chodzi o lokalizację oraz o to, że to Puszczykowo (mieszkańcy) ma za to zapłacić. Tynel tak ale TYLKO PIESZO-ROWEROWY!

 13. Zdecydowana większość dzieci w drodze do / ze szkoły i tak nie będzie korzystać z tunelu bo zwyczajnie rodzice nie pozwolą im tamtędy się przemieszczać. Ciemny tunel oraz zagłębienie w środku lasu nie będą sprawiały poczucia bezpieczeństwa. Te dzieciaki będą po prostu i tak skazane na przejazd na Dworcowej. A co z dziećmi co teraz idą od strony Mosiny ul. 3-Maja. Będą zmuszone do tego aby wchodzić w las i przemieszczać się obniżoną drogą, że nawet ich nie będzie widać. Nie życzę nikomu powrotów po zmroku tą drogą. Moje subiektywne odczucia. Dzisiaj specjalnie pieszo zwiedzalem okolicę i starałem sobie to wyobrazić. Polecam każdemu taką wycieczkę.

  1. Słuszna uwaga, znajome mojej żony mówią to samo o tunelu na Mickiewicza boją się tamtędy przechodzić a są dorosłe. Po zmroku idą dookoła Dworcową przez przejazd.

 14. Jakie jest stanowisko PIS Puszczykowo w sprawie ustawy nazywanej Deweloper Plus, która pozwoli budować osiedla deweloperskie wbrew miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. Decyzje będzie wydawał wojewoda. Grozi to budową Nowych Rataj na terenach przy Szpitalu. Prosimy o jasną deklarację, która zostanie wysłana na ul. Nowogrodzką.

  1. Można się domyślać że ta spec ustawa ma podłoże polityczne, chodzi o pomysł mieszkań komunalnych (mieszkania plus) i przypuszczam że w tej ustawie chodzi o ominięcie przeszkód prawnych administracyjnych typu pozwolenia na budowę nieprzyjaznego politycznie środowiska starostów burmistrzów, wójtów. Nie trudno sobie wyobrazić jakie kłody pod nogi może mieszkaniowej inicjatywie PIS robić na przykład prezydent Poznania J.Jaśkowiak czy starosta – ludzie PO, nieprzejednani przeciwnicy polityczni. Jeśli się nie mylę to ustawa może jakoś jeszcze wypolerowana jednak wejdzie do użytku – ku zadowoleniu tysięcy młodych polskich rodzin czekających na swoje mieszkanie. Spójrzmy na ten problem z innej perspektywy – przyjaznej, po pierwsze:
   1. Zwiększy się ilość mieszkań dla młodych ludzi.
   2. Wzrośnie konkurencja ofert mieszkaniowych.
   3. Zwiększy się obrót usług budowlanych i zaopatrzenia materiałowego.
   4. W efekcie wzrośnie dostępność mieszkań dla młodych rodzin.

 15. Do Pani Marioli :
  pisze Pani „gdyby nie lokowano na Moniuszki molocha handlowego, który dołoży Dworcowej 1000 samochodów ,to może nie rozmawialibyśmy o tunelu”.
  No właśnie, wracamy do marketu na Moniuszki? A ile to razy mieszkańcy zwracali uwagę, że w tym rejonie nie ma odpowiedniej infrastruktury drogowej na dojazd dla tak wielkiego obiektu handlowego?
  Pisze Pani również, że Mosina nie jest zainteresowana tunelem na ul. Mocka, bo przejezdność w tym miejscu jest zapewniona, /w tym także dla karetek pogotowia wiozących pacjentów do szpitala!/
  Ale Mosina będzie zadowolona z wybudowania tunelu za nasze puszczykowskie pieniądze.
  Będzie lepszy przejazd dla mieszkańców Mosiny i dalszych miejscowości / tranzyt/ ,więc czemu nie?

  1. Władze samorządowe naszego miasta oraz 9. radnych byli głusi na argument o korkowaniu się Dworcowej (jeszcze funkcjonował przejazd na 3Maja, ale wiadomo było że zostanie zlikwidowany). Nie korzystają, a jeśli tak, to rzadko i niekoniecznie w godzinach szczytu.
   Ja nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że Mosina będzie zainteresowana tunelem, jako tranzytem do i z Poznania. Korek w Mosinie jest na pierwszym i drugim skrzyżowaniu ze światłami. Nadłożenie drogi, by przejechać przez tunel jest bez sensu. Korzystać z tunelu będą mieszkańcy Mosiny jadący do szpitala i tylko oni. Mieszkańcy Mosiny z Rzeczpospolitej Mosińskiej, Wodnej, Czarnokurza, Nizinnej, Wysokiej, Szyszkowej, Osiedlowej, Chopina i wielu innych ulic, które są pomiędzy Rzeczpospolitej, a drogą 430 już korzystają jadąc przez Moniuszki do przejazdu lub Wspólną, Kościuszki, Dworcową do przejazdu.
   Uważam, że wyolbrzymia się także sprawę tranzytu z 431 do 430 przez tunel. Tu niestety nadal atrakcyjniejsza dla kierowców jest prosta droga powiatowa Nadwarciańska, Cyryla, Wczasowa, Poznańska.
   Odniosę się do wykrzyknika przy karetkach pogotowia. Napisałam „czas opuszczenia szlabanów jest nieporównywalnie krótszy z powodu braku stacji” oprócz czasu potrzebnego na zatrzymanie pociągu, dochodzi czas na wsiadanie i wysiadanie pasażerów oraz klasyfikacja naszego przejazdu na Dworcowej, która nakazuje opuszczać szlabany na 8 minut przed przejazdem pociągu.

   Przy okazji dziękuję za umiejętność rozmawiania mimo różnicy zdań i odmiennego poglądu.

 16. Pani Mariolu ,
  pisze Pani m.in., że nie obawia się Pani tranzytu, że uważa Pani, że Mosina nie będzie zainteresowana tranzytem, że Pani zdaniem sprawa tranzytu jest wyolbrzymiona itd.
  A co jeśli Pani „wydaje się” to mylne myślenie?
  Co będzie, jeśli Pani „wydaje się ” zderzy się z rzeczywistością , o której mówią przeciwnicy budowy tunelu na ul. 3 Maja?
  Jak Pani cofnie tę niekorzystną dla Puszczykowa decyzję?
  Czy wtedy powie Pani: „sorry, wydawało mi się…”

 17. Nikt nie lubi nadkładać drogi, jeśli mogę jechać prosto bez kluczenia drogami powiatowymi bez spowalniaczy, bez omijania licznie parkujących i blokujących jeden pas drogi gminne samochodów, a takie będą do tunelu prowadziły – wybieram powiatowe.

  Przepraszać i odkręcać drogowy galimatias, to powinni radni z panią przewodniczącą Hempowicz na czele i burmistrz wprowadzając w błąd (łagodne określenie) nas, mieszkańców. Tu przypomnę tekst z archiwum Forum autorstwa Radnej Agaty Wójcik http://forumpuszczykowo.pl/nie-rozumiem/ i zdanie

  „Na ostatnim spotkaniu- 15 września (2016), pani Przewodnicząca Rady odczytała wniosek formalny, sygnowany przez wszystkich radnych o rozdzielenie MPZP dla rejonu ulic Moniuszki na części A i B, co pozwoliłoby zablokować zakusy inwestora pragnącego wybudować tam obiekt handlowy o powierzchni 1200m2”

  „co pozwoliłoby zablokować zakusy inwestora pragnącego wybudować tam obiekt handlowy o powierzchni 1200m2” Nie wpadliśmy na to, a uczestniczyłam w tej SZOPCE, że część „B” nie ma sąsiadów obok, a ci po drugiej stronie ulicy są pozbawieni praw, wykluczeni jako strona. Ależ nasi samorządowcy mają z nas ubaw! Ciemny lud znowuż to kupił!

  Od 2009 roku zwracam uwagę na błąd w lokowaniu przy Dworcowej dużych obiektów handlowych właśnie z powodu dużego obciążenia tej ulicy i powstrzymania zakusów, przed przerzuceniem ruchu drogami jednokierunkowymi na wąskie uliczki Solskiego, Wspólna i Kościuszki.
  To się dzieje, i co mi po przepraszam, miała pani w 2009 rację.

  1. Wiadomo już, że brak zgody mieszkańców na tunel w oficjalnych badaniach ankietowych realizowanych na zamówienie Urzędu Miasta Puszczykowa.

   Market powstanie, Dworcowa, Moniuszki, Solskiego, Kościuszki odczują zwiększony ruch samochodów, ale kogo, kto przy tych ulicach nie mieszka to obchodzi.

   Zastanawiam się czy rzeczywiście chciano budować tunel czy chciano pokazać chęć rozwiązania problemu drogą konsultacji ze społeczeństwem.

   1. Z jednej strony się cieszę, ale z drugiej to sądzę, że teraz 60% mieszkańców uzna Balcerka za demokrate z którym można się dogadać i wygra kolejne wybory. A po…

     1. Sąsiad był na komisji. Dzwonił i poinformował, że choć nawet w tym lipnym sondażu większość mieszkańców nie była za tunelem to i tak większość radnych i Balcerek chcą jego budowy i zadłużenia miasta. I przyznaję że na takich (…) głosowałem. Skandal to mało powiedzieć.

   2. Pani Mariolu, skąd Pani wie, że tunelu nie będzie?
    Badania ankietowe wykazały, że mieszkańcy go nie chcą, ale on i tak będzie, bo Pan Burmistrz go chce.
    Niech Pani śpi spokojnie – będzie i market i tunel.

 18. 46% mieszkańców jest za tunelem, a 34% przeciw. 20% nie ma zdania. Trochę przyzwoitości Państwo zachowajcie w relacjonowaniu wyników ankiety. Jeśli w tych samym proporcjach radni mają zagłosować, to wyjdzie, że są za, a nie że większość nie chce. Zasady demokracji obowiązują wszystkich. Jeśli radni zagłosują przeciwko budowie tunelu, to sprzeciwią się woli mieszkańców.

  1. Oto ordynarny demokratyczny przekręt.
   Kaligraf; 26 marca 2018 pisze:
   ,,46% mieszkańców jest za tunelem, a 34% przeciw. 20% nie ma zdania. ”
   ale
   nie mówi że ankietę z jednym pytaniem o tunel a resztą pytań nie na temat przeprowadzono na 1500 osobach (!) z miasta liczącego 10 000 mieszkańców czyli z tej prostej matematyki wynika że tylko
   698 mieszkańców Puszczykowa z 10 000 osób chce tunelu pod torami na 3 Maja.
   I Kaligraf twierdzi że: ,,…Jeśli radni zagłosują przeciwko budowie tunelu, to sprzeciwią się woli mieszkańców.” Jakiej woli mieszkańców ? 698 osób nazywa się wolą mieszkańców Puszczykowa, to jest większość mieszkańców ? Co za ordynarne KŁAMSTWO !!! Ankieta nadaje się do kosza !
   ————-
   Czyli podsumowując, stan wiedzy o preferencjach mieszkańców wyglądaje tak :
   1. Za tunelem 698 osób
   2. Nie wypowiedziało się za tunelem 10 000 – 698 = 9302 osoby

   1. Dzisiejsze posiedzenie Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta to kpina z mieszkańców i…demokracji.
    Skandaliczne odzywki burmistrza i wiceburmistrza w stosunku do mieszkańców i Pani Radnej Agaty Wójcik pozostawiam bez komentarza.
    Buta, arogancja, zakłamanie i manipulacja -niektórzy już do tego przywykli, obecni po raz pierwszy oczy przecierali ze zdumienia.
    Tunel musi być. Dlaczego ? Bo musi być!
    Dokładnie jak z marketem, tylko skala większa i jeszcze większe szkody dla miasta.
    Po co była ta pseudo konsultacja za 30 tys. zł, skoro i tak nikt nie przejął się jej wynikami?
    698 mieszkańców za tunelem – reszta się nie liczy. Ma milczeć i cieszyć się . Radni opamiętajcie się,
    zastanówcie się nad tym,co chcecie zrobić z naszym miastem.

 19. Czyli podsumowując, stan wiedzy o preferencjach mieszkańców w sprawie budowy tunelu wygląda tak :
  1. Za tunelem 698 osób
  2. Nie wypowiedziało się za tunelem 10 000 – 698 = 9 302 osoby
  ——————————————————————————————————————————————-
  Na podstawie tak zdobytej wiedzy (!) odbyło się głosowanie na Komisji, więc jak odbyło się głosowanie ?
  Kto z radnych za, kto przeciw kto wstrzymał się ?

  1. Dzisiejsze głosowanie de facto się nie liczy.
   Ważne jest, jaki wynik będzie jutro, gdy głosować będą wszyscy radni.
   Chociaż wydaje się to przesądzone – jak zwykle przepchane kolanem, bez oglądania się konsekwencje, które zaważą na przyszłości Puszczykowa.
   Rozważyć należy wyprowadzkę stąd . Póki czas.

 20. mam pytanie – jak przestać płacić podatki w Puszczykowie? Technicznie – co muszę zrobić i gdzie to zgłosić ?

 21. Zastanawia mnie dlaczego przy podejmowaniu tak ważnej dla mieszkańców Puszczykowa decyzji (i to ważnej zarówno pod względem społecznym, finansowym, jak i szeroko pojętego bezpieczeństwa), przeprowadza się ANONIMOWĄ ankietę, którą przy odrobinie złej woli można zmanipulować. Zmanipulować można nie tylko formą stawianych mieszkańcom pytań, ale przede wszystkim ewentualną manipulacją wynikami tejże ankiety. Podkreślam… ewentualną manipulacją.
  Przecież przedstawiona mieszkańcom ankieta to zwykły kawałek papieru (bez jakichkolwiek danych osób opowiadających się za, czy też przeciw budowie tunelu), na który być może nie do końca świadomi nastrojów społecznych decydenci będą się powoływać uzasadniając swoje decyzje.
  Czy przedstawiono rzetelną analizę tego, w jaki sposób budowa tunelu wpłynie na ruch pojazdów w okolicach ulic: Dworcowej, Wspólnej, Moniuszki, czy też po drugiej stronie torów w okolicach Niwki, ulice: Kraszewskiego, Kosynierów Miłosławskich, 3 Maja, Dąbrowskiego, Berwińskiego, Bema, Nadwarciańska? Jaki to będzie miało wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców tychże ulic?
  A co w przypadku, gdy „szpital” wpadnie na pomysł zamknięcia terenu obecnego parkingu przyszpitalnego, i zbudowania w tym miejscu płatnego parkingu? Jak myślicie, gdzie będą parkowane pojazdy osób udających się do szpitala i poradni przyszpitalnych, osób, które nie będą miały ochoty płacić za parkowanie? Ano właśnie będą szukały miejsca do zaparkowania na tych wyżej wymienionych ulicach zlokalizowanych w obrębie Niwki.
  Co się wówczas stanie? Pojazdy te będą totalnie blokowały przejazd, że o niszczeniu chodników, trawników nie wspomnę.

  Co do wielkości samego tunelu. Pojawiły się tu głosy, że tunel tak, ale „mały”… taki dla osobówek, i maksymalnie karetek pogotowia. A co z pojazdami straży pożarnej? A jeżeli tunel jednak będzie przystosowany do przejazdu nim straży pożarnej, to równie dobrze będą z niego korzystały pojazdy typu TIR.
  No i co wielce istotne, czy aby na pewno stać Puszczykowo na tak ogromną inwestycję? Czy rzucając się na tak głęboką wodę będziemy w stanie udźwignąć te obciążenia finansowe?

  Reasumując zbyt wiele jest niewiadomych, o których nie mają świadomości zarówno nasi wybrańcy (Burmistrz oraz Radni), jak i mieszkańcy Puszczykowa – przynajmniej takie można odnieść wrażenie.

  Wielka szkoda, że tak urokliwe miejsce, jakim bez wątpienia jest Puszczykowo, z roku na rok traci swoje walory. Szkoda również, że niepowtarzalny klimat tego miasteczka wycieka z niego w sposób tak de facto niekontrolowany poprzez zachłyśnięcie się nowoczesnością, pospiechem, walką z czasem. Czyż nam wszystkim tutaj mieszkającym, którzy są (mam nadzieję) dumni z miejsca, w którym mieszkają, odpoczywają nie powinno zależeć na zachowaniu tego niepowtarzalnego klimatu nawet kosztem wszelakich udogodnień typu: „zaoszczędzę 5 minut jak pojadę tunelem”, a potem… i tak będzie się stać w korku na ul. Piaskowej, Dworcowej, Nadwarciańskiej, Kosynierów, czy Kraszewskiego – bo wszyscy tak pomyślą i pojadą właśnie tunelem.
  Mieszkańcy Puszczykowa, Panie Burmistrzu, Państwo Radni… zastanówcie się poważnie jaki efekt chcecie osiągnąć, i jaki będzie to miało wpływ na Puszczykowo. Zastanówcie się również nad tym, czy po podjęciu wadliwych decyzji będzie Was stać na to, żeby z podniesioną głową spacerować po ulicach Puszczykowa pośród swoich wyborców.

  1. Proszę nie straszyć staniem w korku na Piaskowej, Nadwarciańskiej, Dworcowej, Kraszewskiego, Kosynierów i co tam jeszcze fantazja podsunie. Sam Pan sobie przeczy. Korek z jednej ulicy nie rozmnoży się cudownie na 10 takich samych na wszystkich innych ulicach. Samochody się rozjadą w różne kierunki i tyle. Przykładowo: jadę zza torów przez tunel. Jeśli do szkół, to Moniuszki-Dworcową. Jeśli jest kłębowisko o 8:00 przed szkołami, to jadę Solskiego-Kościuszki-Jackowskiego. Jeśli na Stare lub gdzieś dalej – Wspólną do Wysokiej.
   Podobnie w odwrotnym kierunku.
   Można zrobić ten tunel nie wycinając ani jednego drzewa w lasku. Trzeba tylko chcieć rozmawiać.
   O „niepowtarzalnym klimacie” Niwki w okolicach tunelu nie chcę się wypowiadać. Trochę skromności, proszę. A niepowtarzalny klimat w Puszczykowie rzeczywiście jest, ale jakby trochę gdzie indziej. I rzeczywiście warto o niego zadbać.

   1. @Cichy,
    >>O „niepowtarzalnym klimacie” Niwki w okolicach tunelu nie chcę się wypowiadać. Trochę skromności, proszę. A niepowtarzalny klimat w Puszczykowie rzeczywiście jest, ale jakby trochę gdzie indziej. I rzeczywiście warto o niego zadbać.<<

    Czyżby próba podziału Puszczykowa na "lepsze Puszczykowo" i "gorsze Puszczykowo"?
    Takie "Puszczykowo gorszego sortu"???
    Proszę nie iść tą drogą.

    Co do korków, i oceny ich ewentualnej uciążliwości, to może się okazać, że z Dworcowej ruch w pobliżu przejazdu kolejowego się zmniejszy, ale w zamian gdzieś, w innej części Puszczykowa wręcz przeciwnie – stanie się uciążliwy. Tym bardziej, że po wybudowaniu tunelu, będzie bardzo atrakcyjny chociażby dla mieszkańców Rogalina, Rogalinka zmierzających w kierunku Poznania. Zwiększy się wówczas natężenie ruchu, czy się nie zwiększy w okolicach tunelu?
    No właśnie. Czy są dostępne jakiekolwiek rzetelne dane na temat wpływu tunelu na organizację ruchu w Puszczykowie?

    1. Istnieją pewne obiektywne kryteria wartości kulturowej otoczenia: rejestr parków, zabytków, pomników przyrody, instytucji kultury. Jednak celem takiego wartościowania nie jest poróżnienie mieszkańców, bo miejsca bardziej cenne służą wszystkim. Bardzo często ich mieszkańcy lub opiekunowie mają tego świadomość, dbając o nie, eksponując je i udostępniając. Miasto powinno zachęcać do takich prospołecznych działań, jednocześnie chroniąc tkankę historyczną przed zniszczeniem.
     Moja argumentacja nie ma nic wspólnego z klasyfikowaniem ludzi na lepszych i gorszych.

 22. do Troskliwego:
  Pana głos to wołanie „na puszczy”…w Puszczykowie.
  Pan Burmistrz za nasze pieniądze z podatków zrobił sobie ankietę dotyczącą ewentualnych szans w wyborach samorządowych .
  Wyszło mu 46% ,więc szansa na reelekcję istnieje.
  Porażająca jest odpowiedź „nie mam zdania”, ale właśnie oto chodzi – „milcząca większość” decyduje.
  Jak zawsze i wszędzie.

 23. Dzisiejszy dzień o godz.17.00 „pogrzeb zielonego Puszczykowa.”
  Będzie można zawołać : „Umarł król niech żyje król.”
  Umarło zielone Puszczykowo, narodziło się nowe – betonowo-tranzytowe”.
  ALLELUJA I DO PRZODU!

 24. Na gorąco refleksje po telekonferencji z posiedzenia Komisji RM 26 marca 2018 roku.
  ————————————————————————————————————————————-
  1. Wypowiedź Skarbnika Miasta Puszczykowa. Skarbnik zapytany przez radną A.Wójcik jaki jest stan aktualnego długu miasta odpowiedział: NIE WIEM !!! Niesłychana sprawa Skarbnik miasta nie wie jaki jest dług miasta a aktywnie lobbuje za powiększeniem długu o dalsze kilkanaście milionów.
  I druga rzecz Skarbnik przez całe pół godziny wmawiał wszystkim specjalistycznym ekonomicznym żargonem (żeby nikt się nie połapał o co chodzi) że dług burmistrz Małgorzaty Ornoch Tabędzkiej był katastrofalny choć był mniejszy (?) a powiększony dług burmistrza Andrzeja Balcerka choć lawinowo WZRASTA to maleje (?).

  Niesłychana sprawa, dług burmistrza A.Balcerka ROŚNIE ALE MALEJE !

  Pewnie jak jeszcze urośnie to zmaleje zupełnie i na koniec będzie jak z tym powiedzeniem:
  gdy jesteś dłużny 100 000 zł – masz problem
  ale gdy jesteś dłużny 1 000 000 zł – wierzyciel ma problem.

  Zadawać sobie można pytanie jaką ekonomię studiował skarbnik; mnie tu przychodzi na myśl tylko jedna; EKONOMIA SOCJALIZMU – partia żąda ekonomia wykonuje. Pan A.Staliński obecny na sali także zawodowy ekonomista słusznie zauważył że jak wyda się na tunel nie będzie na remonty dróg a zwłaszcza na wymianę pieców węglowych na ekologiczne lub inne potrzeby. Ale gdy bez końca na wszystko miasto będzie brać kredyty – zbankrutuje.
  PUSZCZYKOWO ZBANKRUTUJE . I mieszkańcy wraz z nim.

  1. Skarbnik naszego miasta jest zwolennikiem kredytów. Proszę zajrzeć do zeznania majątkowego, kredyty na ok. pół miliona złotych. Branie kredytów zalecał także w gminie Dopiewo pełniąc podwójną funkcję skarbnika (proceder skutecznie ukrócony przez pana Kamińskiego), później doradcy finansowego. Tam wpadli na inny pomysł, teraz spółka miejska bierze kredyty. Dług obciąża miasto, ale inaczej się nazywa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.