Nasi stali czytelnicy pamiętają, a pozostałym chcielibyśmy przypomnieć poruszoną przez nas w tekście „Ekspertyza – czy rodzice i uczniowie SP nr 2 powinni się bać” kwestię niejasności związanych z wyborem w 2012r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.  Pisaliśmy o tym, że otrzymaliśmy informację o ekspertyzie prawnej zamówionej przez władze naszego miasta, które również miały wątpliwości co do prawidłowości wyboru.  Informacje udostępnione nam przez informatora były wysoce niepokojące, gdyż wynikało z nich, że być może dokumenty podpisywane przez panią dyrektor, będą musiały być wymieniane.

Zwróciliśmy się o udostępnienie nam i tym samym mieszkańcom tej ekspertyzy, ale burmistrz odmówił, powołując się na prawa autorskie kancelarii prawnej, która dokument opracowała.  Dziwny argument, ale jak się czegoś nie chce, to każdy jest możliwy do zastosowania. Wszystkich niezorientowanych albo niepamiętających, odsyłamy do tego tekstu z 20 kwietnia.

W tekście pisaliśmy, że sprawa wydaje się być zbyt ważna dla uczniów i rodziców, aby pozostawić ją bez zakończenia, więc obiecywaliśmy zaskarżyć decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).  Tak zrobiliśmy i właśnie dziś otrzymaliśmy rozstrzygnięcie SKO.

 

Czy władze miasta nadal będą uchylać się od udostępnienia dokumentu i odwołają się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?  Będziemy wszystkich czytelników informować.

KJK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.