Dziś, we wtorek 23 czerwca 2015r. miała miejsce 9 sesja Rady Miasta. Główne naszym zdaniem punkty obrad to:

Udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.

W głosowaniu udzielono burmistrzowi absolutorium. 14 głosów za i 1 wstrzymujący się.

Głos wstrzymujący – radna Agata Wójcik.

Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie ustanowienia św. Jana Pawła II Patronem Miasta Puszczykowa.

W głosowaniu radni zadecydowali, że sw. Jan Paweł II nie będzie Patronem Miasta Puszczykowa. Wynik głosowania:

za przyjęciem projektu– radni: J.Musiał, . M. Szczotka, Ł. Grzonka

przeciw przyjęciu projektu – radni: A. Brączkowska, E.Bijaczewska, E.Czarnecka, M.Hempowicz, A. Wójcik, D. Łuczak-Dydowicz, M. Krzyżański, J.Łagoda, T. Potocki, F.Ryglewicz.

wstrzymali się: W.Hetman, R.Teuschner.

red.

Komentarzy: 4 o “Sesja Rady Miasta. Absolutorium dla burmistrza, św. Jan Paweł II – nie będzie patronem Puszczykowa

  1. Gratulacje dla Radnych, którzy szerzej potrafili spojrzeć na propozycję/projekt dot. patrona dla naszego miasta. Uważam, że nie można innym zabierać „wolnej przestrzeni” i narzucać całej społeczności kultu jakiegokolwiek „patrona”. Puszczykowo jest miastem ludzi wolnych, miastem ludzi różnych wyznań i poglądów. Uszanujmy to i cieszmy się, że mieszkamy w takim kraju.

  2. Brawo dla burmistrza i jego skarbnika! Ponad 13 mln zadłużenia za ubiegły rok,ale absolutorium uchwalone.Gratulacje dla nas wszystkich.

  3. Pani radno M.Szczotka,wyznaję ten sam system wartości,którym się pani chlubiła przedwczoraj w internecie(ONET).Właśnie dlatego uważam,że nasze miasto nie zasługuje na tego wielkiego patrona z szacunku dla tej Osoby.Najpierw naprawmy to co złego między nami puszczykowianami,tak abyśmy wszyscy prezentowali właściwą postawę etyczno-moralną o którą tak pani często zabiega.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.