W dniu wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta Puszczykowa.  O szczegółach będziemy informować, przygotowujemy osobne materiały.  Tymczasem chcieliśmy tylko w telegraficznym skrócie poinformować, że wbrew propozycjom Przewodniczącej Rady Miasta pani Małgorzaty Hempowicz i mniejszości radnych, większość radnych przegłosowała kierunki rozwoju Puszczykowa dalekie od idei miasta ogrodów.  Zdaniem większości Puszczykowo powinno się „rozwijać”, co w praktyce oznaczać będzie upodabnianie się do Lubonia.  Puszczykowo ma się stać bardziej dostępne i mniej elitarne.  Radni podjęli np. decyzję, aby w praktyce na terenie prawie całego miasta mogły rozwijać się usługi „nieuciążliwe”, a za takie uznano np. sklepy o powierzchni sprzedaży 200m kwadratowych.  Biedronka ma pewno 400m, czy o połowę mniejsze sklepy to nieuciążliwe sąsiedztwo?  Chyba tylko dla tych, którzy obok nie mieszkają.

Przykład innej kontrowersyjnej decyzji to np. możliwość zabudowania parku przy szpitalu budownictwem mieszkaniowym, jakby w Puszczykowie już dziś brakowało działek i nieruchomości do kupienia.

Jak wspomnieliśmy na wstępie o szczegółach będziemy informować w osobnym materiale.   Z reporterskiego obowiązku wspomnieć trzeba, że na wczorajszej komisji,  w przeciwieństwie do poprzedniej, mieszkańcy mieli możliwość udziału w dyskusji.   Zapewne dlatego, że prowadzącym nie był już radny Musiał, a przewodnicząca M.Hempowicz.  Oburzające wydaje się również, że omawiany wczoraj projekt Studium radni otrzymali dopiero 24 godziny wcześniej – gdzie tu czas na przygotowanie skoro część tekstowa to 80 stron?

red.

Komentarzy: 5 o “Radni dyskutowali o nowym Studium dla Puszczykowa

    1. Podobno jeden taki radny z Zielonych był przeciwny temu aby Puszczykowo w nazwie było Miastem Ogrodów , jemu by się to kojarzyło z Katowicami ( …? ) . Czy to miał być żart ?

      1. Tak było. To znany miłośnik Puszczykowa radny Krzyżański. Ale to już chyba nikogo nie powinno dziwić.

        1. Podobno też dla innego radnego trawnik z tujami , od biedy z trawą pampasową , to nie ogród . Ale w takim razie co to jest ?

  1. Właśnie. Kto i za czym głosował i dajcie więcej szczegółów napusanych prostym jezykiem dla laików. Niestety niewielu mieszkańców zna się na tej materii i jeszcze mniej ma czas tam chodzić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.