Mieszkańcy gmin skupionych w Związku Międzygminnym – Selekt płacą takie same stawki, za odbiór śmieci.  Jak wynika ze statystyk Selektu – ilość odpadów wytworzonych i oddawanych przez przeciętnego mieszkańca w poszczególnych gminach, waha się od 216 do 472 kg.  Jak wypada na tym tle Puszczykowo?  Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma tabelami:

Okazuje się, że przeciętny mieszkaniec Puszczykowa „produkuje” 425,39kg odpadów.  Tym samym klasyfikujemy się na drugim miejscu wśród wymienionych gmin.

Przy analizie poniższych tabel, musimy wziąć pod uwagę ilość mieszkańców i specyfikę poszczególnych gmin.

 

Na podstawie materiałów udostępnionych przez Czas Mosiny.

red.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.