33. sesja Rady Miasta Puszczykowa 22 sierpnia 2017 r. godz. 17:00 sala konferencyjna w hali sportowo-widowiskowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.

3.Przyjęcie protokołu nr 32/17/VII z 20 czerwca 2017 r.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Puszczykowa” Pani Angelique Kerber .

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 211/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 .

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017 – 2021.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 202/2 i 202/3, obręb Puszczykowo Stare.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę hali widowiskowo-sportowej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa .

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.

16.Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.

17.Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

18.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

19.Wolne głosy.

20.Zamknięcie sesji

Wszyscy mieszkańcy mile będą widziani.

red.

Komentarzy: 8 o “Powakacyjna sesja Rady Miasta już 22 sierpnia

  1. Pociągi nas budzą każdej nocy!!! To jest dziś problem. Jest lato, mamy pootwierane okna. Ten stan rzeczy jest nie do wytrzymania.

  2. Remiza strażacka powinna wrócić do uświęconego tradycją miejsca. Obecnie jest tam firma transportowa i zrobiła z tego miejsca śmietnik. Jak można było wpaść na taki pomysł żeby przy głównej reprezentacyjnej alei miasta zlokalizować taką szpetną działalność. Władze miasta powinny robić wszystko aby „zachęcić” tego właściciela na zamianę miejsca z OSP, zamiast dotować budowę nowej remizy. Zupełnie inny był by to obraz gdyby zamiast usmarowanych błotem i pordzewiałych koparek parkowały tam czerwone i wymyte wozy strażackie. Jak można od innych ludzi w mieście żądać porządku przy i na posesjach jak toleruje się taki bałagan w centrum.

    1. Proszę podziękować Panu Burmistrzowi Napierale. W tym miejscu remiza działała do lat dziewięćdziesiątych. Zresztą to historyczny budynek Sokoła z lat trzydziestych. To co zrobiono z tym miejscem to zbrodnia.

  3. „…przy głównej reprezentacyjnej alei miasta”
    Nasze władze nie znają takiego pojęcia. Mają lepsze: ciągów komunikacyjnych (właściwie – przeciągów).

  4. Patrząc na rządy Balcerkowo- dopiewskie przy wsparciu z Jackowskiego w Poznaniu jakie odbywają się przez ostatnie 7 lat opadają ręce. Zatracono nasze, ciche, kochane Puszczykowo. Nie chcę pisać „zielone”, bo zostanę przypisany do jakiś tam stowarzyszeń, czy osób. Piszę od siebie samego, nigdzie nie zrzeszonego. Piszę, mimo że już wiem, że tamto nie powróci. Panie Andrzeju Balcerek:- Coś Pan nam najlepszego z naszego miasteczka zrobił??? A trzeba było dalej być na tym bezrobociu mięsnym. Jak Panu nie wstyd, przecież jest Pan stąd! Jak można się tak zatracić? Może powinien Pan iść do laryngologa, bo stracił Pan zupełnie słuch i nie słyszy Pan uwag, próśb, apeli, wołań, nawoływań swoich sąsiadów, kolegów, przyjaciół, znajomych, klientów sklepika,nic! Nie słyszy nic. A widzi Pan chociaż, co Pan nam zrobił? 370 domów w Puszczykowie na sprzedaż! Całe Puszczykowo w tabliczkach i banerach „SPRZEDAM DOM” To totalny exodus. To Pana i ekipy …sukces.

    1. Dokładnie. JEdnak to rozwalanie naszego miasta i powolne zatracanie charakteru – to trwa już od lat 90. I nie jest lepiej. Jestem porażona tym, co się dzieje w naszym mieście. Czy nie mamy żadnej możliwości na wpłynięcie na rozwój miasta? Teraz lada dzień wyłożona będzie nowa Strategia dla Miasta Puszczykowa, niby do konsultacji społecznych – ale wiaodmo, nikt nas nie posłucha. A strategia jest dość dziwna – jakby pisał ją ktoś, kto miasta nie zna. W wytycznych niby ochrona charakteru miasta i środowiska, a potem w planach realizacji – coś zupełnie innego. Jakbyśmy byli idiotami. Smutne. Jeśli z Puszczykowa zrobią zwykłe miasteczko, jakich wiele wkoło, to można równie dobrze się wyprowadzić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.