Przedstawiamy terminy i tematykę posiedzeń komisji Rady Miasta przed najbliższą sesją:

 

21 listopada godz. 16.00 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa 2018”.
 2. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2018 w zakresie zadań komisji.
 3. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 4. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 r.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 

22 listopada godz.8.30 Komisja Rewizyjna

 1. Kontrola rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.

Posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,Podleśna 4, pok. 6

 

22 listopada godz.17.00 – Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 – część A.
 2. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2018.
 3. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 

23 listopada godz.17.00 – Komisja Spraw Społecznych

 1. Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 2. Omówienie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018  – Karol Majewski.
 3. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2018.
 4. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
 6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie komisji odbędzie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

Komentarzy: 18 o “Posiedzenia komisji Rady Miasta

 1. i co z tych posiedzeń wynika tylko to że znowu z naszych pieniędzy siedzący „bezradni” wezmą kasę do kieszonki nie ustalając nic co my mieszkańcy mielibyśmy korzyść.Autobusiki będą wozić powietrze,my będziemy się paplać w błocie ,desant z Dopiewa będzie nas zadłużać /narada o finansach/ ,a Puszczykowianie cieszyć się będą że mieszkają w zadymionym miasteczku ogródeczku /patrz wpisy na ten temat/

 2. Redakcjo czy to prawda, że Pan Kamiński za granicą przygotowuje się do wyborów i objęcia funkcji burmistrza?

  1. Zamiast spekulować KTO, najpierw trzeba zdefiniować JAK. Jakie predyspozycje psychofizyczne i brzegowe warunki powinien spełniać kandydat na samorządowca.
   Na przykład, wymienić trzeba jeden z pierwszych, kandydat powinien:
   1. Nie być konfliktowy.
   2. Nie być drażliwy.
   3. Nie być pamiętliwy.
   Skumulowanie takich cech w jednym eliminuje ewentualne wszelkie inne walory psychofizyczne i intelektualne każdego kto chce sprawować najmniejszą nawet funkcję decydencką.
   Jak pokazuje praktyka!

   1. Nie wiem co autor chce osiągnąć tym wpisem. Czyżby ww autor wpadł do nurtu podsuniętego w poprzedniej kampanii wyborczej? Ludzi, którzy mają własne zdanie, potrafią je bronić, wytyczają cel i dążą do jego realizacji powinno się cenić, ale nie ma w Polsce nic ponad kopania dołków za plecami. Brak nazwiska przy komentarzu na to wskazuje.

    1. No to wyjaśniam:
     1. Nie być kłótliwy – to znaczy miły, cierpliwy, wyrozumiały, …
     2. Nie być drażliwy – to znaczy niemałostkowy, tolerancyjny, ciekawy innego, …
     3. Nie pamiętliwy – synonim nie mściwy – to znaczy wesoły, ludzie weseli wybaczają, co nie znaczy że nie pamiętają.
     Skumulowanie tych cech wcale nie eliminuje cyt: „Ludzi, którzy mają własne zdanie, potrafią je bronić, wytyczają cel i dążą do jego realizacji”, wręcz przeciwnie
     <<<>>>.

     Trzeba sobie zdać jednak sprawę z tego że jeśli ktoś decyduje się zająć jakiekolwiek decydenckie stanowisko będzie wśród ludzi i dla ludzi, więc musi być biegły w sztuce nie konfliktowania. Pytanie zatem czy aktualny to ma? Może od właściwej odpowiedzi na to pytanie zależy zrozumienie tajemnicy sukcesu.

     Pani Mariola ocenia podobne wpisy jako „kopanie dołków”? Pod kim ? Czy padło jakiekolwiek nazwisko ? Jakaś sugestia osoby ? A dlaczego pani nie przyszło do głowy że to jest podpowiadanie właściwej drogi ? Że to rozważanie czysto teoretyczne ?

     1. Dobrze byłoby, żeby oprócz tych cech wymienionych powyżej, kandydat na radnego i burmistrza umiał:
      – czytać ze zrozumieniem
      – wysławiać się i pisać zrozumiale dla wszystkich
      – analizować przedstawiane dokumenty i dokonywać właściwej ich oceny
      a przede wszystkim mieć czas dla swoich wyborców, nie tylko w czasie krótkiej kampanii wyborczej.

     2. Zareagowały trzy osoby, może trzeba staranniej wybierać miejsce wpisu komentarza?

   2. A mnie się wydawało, że przede wszystkim powinno się być uczciwym i porządnym człowiekiem.
    No, ale przecież ” błądzić ludzką jest rzeczą”. Mea culpa!

    1. Jak widać co pan wymienił okazało się drugorzędne, pierwszorzędne to koledzy z takimi umiejętnościami. Czyli co trzeba zrobić ?

     1. Zabrać się do roboty i poszukać odpowiednich kandydatów wśród swoich sąsiadów i znajomych. Mieszkamy tu, znamy się i wiemy ,kto jest ile wart. Mnie już nikt nie nabierze na okrągłe słówka. Wysilmy się trochę, rozmawiajmy ze sobą , przekonajmy tych, których poznaliśmy i cenimy za ich działalność, by zechcieli nas reprezentować.
      To nie może być kolejna „selekcja negatywna ” – wybierzmy najlepszych spośród siebie.

  2. Do S: tak,i wróci z armią Stanów Zjednoczonych aby wygrać wybory zaprowadzić porządek w puszczy.Bójcie się różne dury i wszelki ludu puszczy.

 3. I kto to pisze i co to oznacza?

  ad. 1 „nie być konfliktowy”,
  czyli nie uczestniczyć w komisjach i sesjach Rady Miasta a jeśli się już uczestniczy, to nie mieć innego zdania, niż radni i pracownicy Urzędu Miasta /czyt. siedzieć cicho i klaskać/ ?

  ad.2 „nie być drażliwy”
  czyli nie obrażać się na radnych i miejskie władze, gdy ci atakują mieszkańców lub ostentacyjnie wychodzą z sali / czyt. wybaczać takie zachowanie, bo to po chrześcijańsku”/ ?

  ad.3. ” nie być pamiętliwy”,
  czyli zapomnieć o wszystkim, co do tej pory robiły nasze władze wbrew woli mieszkańców /czyt. zapaść „na pomroczność jasną” /?

  Mieszkańcy mają dobrą pamięć i wiedzą, co kto do tej pory zrobił dla Puszczykowa i jak to potraktować… w wyborach.

 4. Do etusu samorządowca : Szanowna Pani Marecka jak ma coś do powiedzenia /zawsze logicznie/ to przedstawia się z nazwiska i imienia a takie ZORIENTOWANE to anonimusy złośliwe o poziomie inteligencji na jedno zdanie .No cóż takie osoby przyłączą się do jakiegoś komitetu wyborczego /poziom wielu pań radnych/ i póżniej są nie konliktowe jak klakierzy Gierka w KC.Jedyna radna którą należało by z grona klakierów AB wyłączyc ,zawsze obiektywna ,rzeczowa i przygotowana do wystąpień na radzie miasta /małą litrą/ to radna Wójcik reszta jak się zorientowałem to miernoty /naród tak wybrał naród tak ma/ które na uwagi jednego z wpisujących że są autobusiki wożące powietrze ,ludzie peplający się w błotnych uliczkach, skarbnicy zadłużający nasze /podkreślam nasze a nie inne miasto za co wylecieli/ nie potrafią na forum niczym konkretnym odpowiedzieć /miernoty/ .Nic dodać nic ująć .

 5. Szanowny Panie S piszę do Pana jeszcze dużymi literami chociaż d ł u g i i n t e l e k t u a l n y Pana wpis upoważniał by mnie do tego żeby moje myśli o tym wpisie zaznaczyć odwrotnie ,ale dzieci doradziły mi podaruj sobie tato bo już Jan Kobuszewski mówił że z głupotą należy walczyć siłąąą i godnościąąą osobistąąą /notuj Jasiu notuj/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.