Wielu mieszkańców Puszczykowa pamięta o walce z planami przekształcenia kilku hektarów parku przy szpitalu w kilkadziesiąt działek budowlanych. Kiedy przed dwoma laty plany te ujrzały światło dzienne, grupa mieszkańców podjęła działania, aby przeciwdziałać tego typu pomysłom. Argumentowali oni, że w Puszczykowie nie brak wolnych działek budowlanych, a wydzielanie kolejnych w takim miejscu odbędzie się ze szkodą dla miasta i możliwości rozwojowych szpitala. Mieszkańcy uważali, że władze szpitala powinny zadbać o zaniedbany park, a przywrócony do świetności służyć powinien pacjentom szpitala. Mało placówek szpitalnych w Wielkopolsce będzie mogło się wtedy pochwalić takim doskonałym otoczeniem.

Dziś mamy do przekazania bardzo dobre, choć jeszcze nieoficjalne informacje. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w środę 18 lutego radni usłyszeli od pana starosty Jana Grabkowskiego, że władze szpitala na skutek protestów mieszkańców i braku ich zgody na likwidację parku, postanowiły wycofać się z tego pomysłu. Park pozostanie parkiem!

W tym miejscu nie pozostaje nam nic innego jak tylko z zadowoleniem przyjąć tę decyzję. To znakomita wiadomość. Cieszymy się, że władze wsłuchały się w głos mieszkańców. To decyzja, która pozwoli na rozwój szpitala. Jeśli władze szpitala zechcą na terenie parku rozsądnie zainwestować np. w pawilony rehabilitacyjne, to pewno nikt nie będzie protestować. Byłyby to miejsca pracy dla mieszkańców Puszczykowa i innych pobliskich miejscowości. Na tym da się zarabiać przy powszechnej akceptacji mieszkańców i zgodnie z charakterem naszego miasta. Dziękujemy za tę mądrą decyzję.

Krzysztof J. Kamiński
Współzałożyciel strony, działacz społeczny, kandydat na burmistrza Puszczykowa w wyborach 2014 roku

fot.: W. Kowaliński