Zgromadzenia w Puszczykowie

Lut 18, 2015
Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego ul. Br. Józefa Zapłaty 2, 62-040 Puszczykowo tel. 61 813 31 44 www.zbsj.pl Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus ul. Krótka 5, 62-040 Puszczykowo t...