W najbliżyszym tygodniu obradować będą komisje Rady Miasta. Oto terminarz posiedzeń:

Termin Komisja Tematyka
13 lipca
godz. 17:30
Komisja BudżetuPrzewodniczący
Tomasz Potocki
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
– określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
– zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023,
– zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
2. Sprawy bieżące.
 14 lipca
godz. 16:00
Komisja Edukacji, Kultury i SportuPrzewodnicząca
Małgorzata Szczotka
 1. Spotkanie z dyrektorami gimnazjów; omówienie wyników egzaminów i mijającego roku szkolnego 2014/2015.
2. Podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa i plany na przyszłoroczne święto Miasta.
3. Sprawy bieżące.
 15 lipca
godz. 8:30
 Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
Władysław Hetman
 Kontrola inwestycji pn.: Budowa ulicy Jastrzębiej w Puszczykowie.
 16 lipca
godz. 17:00
Komisja
Spraw SpołecznychPrzewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 Tematyka wkrótce.
20 lipca
godz. 17:30
Komisja Rozwoju
Przewodniczący
Jakub Musiał
 1. Omówienie propozycji zmian w projekcie mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 – w dwóch etapach A i B.
2. Informacja na temat: niezbędnych czynności formalno-prawnych, które należy przeprowadzić w celu wykonania inwestycji, polegającej na udostępnieniu ścieżki pieszo-rowerowej między ulicą Jarosławską a Libelta wraz z budową oświetlenia; obecnego etapu przeprowadzania inwestycji oraz horyzontu czasowego, w którym inwestycja zostanie ukończona.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
– utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11,
– wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka,
– przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES,
– przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych”.
4. Sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B

Zdjęcie pochodzi z: wikipedia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.