Wczoraj, w sali konferencyjnej hali sportowo-widowiskowej, w dwóch częściach- o godz. 15.00 oraz 16.00, odbyła się dyskusja publiczna nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Puszczykowa Starego.
Decyzją RM, plan został wcześniej rozdzielony na części A i B, a powodem takiego stanu rzeczy, było nieblokowanie prac nad częścią A- obejmującą większą część tej dzielnicy, wobec części B, która obejmuje teren dopiero poddawany kompleksowym działaniom planistycznym- innymi słowy- planowany od początku. Warto dodać, że jest to część miasta, która w przyszłości stać się może , ze względu na swój rozmiar, wielką dzielnicą mieszkaniowo- rezydencjalną, ze wszelkimi wynikającymi z tego  implikacjami i niestety także komplikacjami. Nie stanie się tak naturalnie z dnia na dzień, ale w perspektywie wielu następnych lat, nie zwalnia to jednak projektantów planu ani władz miasta ze szczególnie starannego i rozważnego zaplanowania tego ogromnego terenu.
Przy procedowaniu części A, na etapie jego  uzgodnień, wojewoda wskazał aż 9 uchybień- niezgodności z obowiązującym prawem, które projektantka planu opisywała jako drobne i kosmetyczne.
Usterki zostały naprawione i po ponownym przedłożeniu komisji planistycznej- zaakceptowane, jednak czy sam fakt ich wystąpienia,skutkującego odrzuceniem przez wojewodę w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego, nie oznacza niedostatecznej staranności w jego opracowaniu?
Tak czy inaczej, obie części planu są obecnie wyłożone do publicznego wglądu i do 20 sierpnia można składać do nich uwagi i zastrzeżenia.
Dodać należy, że o ile część A planu, po etapie finalnych uzgodnień i przegłosowaniu przez RM, ma szansę zostać uchwalona  jesienią, jeszcze w obecnej kadencji, to część B, ze względu na obszar opracowania, jego złożoność oraz wszystkie etapy procedowania, zatwierdzenia doczeka się najprawdopodobniej już przez nową Radę Miasta.
Z przebiegu wczorajszej dyskusji, mogą być zadowoleni mieszkańcy ulicy Cichej, która w obecnym planie pozostała bez zmian, pierwotnie bowiem planowano jej połączenie z nowo wytyczanymi, wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi, co uczyniłoby ją pętlą komunikacyjną nowej dzielnicy. W obecnym opracowaniu nie ma także, na szczęście, parkingu na końcu ulicy Cichej, którego lokalizację w tym miejscu wcześniej rozważano.
Mam nadzieję, że mieszkańcy Starego Puszczykowa wypowiedzą się szeroko na temat kształtu nowego opracowania, należy bowiem mieć świadomość, że nowy plan ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla naszej części, ale dla całego miasta, ze względu na jej przyszłe zabudowanie i zaludnienie.
W tym kontekście, dziwi mnie nieobecność na spotkaniu pozostałych radnych reprezentujących Stare Puszczykowo, jak również fakt, że burmistrz miasta, oprócz powitania i pożegnania przybyłych mieszkańców, zupełnie nie uczestniczył w dyskusji.
Rozumiem, że burmistrz wypowie się na ten temat na etapie akceptowania lub odrzucania uwag, jednak moim zdaniem udział włodarza miasta w dyskusji publicznej jest pożądany i niezbędny.
Mieszkańcy wskazywali również na fakt, że dyskusja na tak ważny temat odbywa się w lipcu, w okresie wakacyjnym.  Dodatkowo godz. 15.00 i 16.00 skutecznie uniemożliwiają udział w nie wielu zainteresowanym.
Pani Alina Stępniak, zapewniała jednak mieszkańców, że wszystko dzieje się w zgodzie z przyjętym kalendarzem wyłożeń planu i procedurami.
Chciałabym także odnieść się do słów burmistrza w ostatnim Echu Puszczykowa  skądinąd doczekałam się wymienienia mojego nazwiska na łamach miejskiej gazety), komentującego moje głosowanie przeciw udzieleniu absolutorium, wobec braku pytań i wątpliwości podczas dyskusji nad nim.
Otóż właśnie moje głosowanie było wyrazem moich wątpliwości i  mojej daleko idącej rezerwy wobec  poczynań władz miasta, in gremio.
Moja wizja miasta jest zasadniczo inna niż forsowana obecnie i jako radna mogę wyrazić swój sprzeciw właśnie poprzez moje głosowania w tej i wielu innych sprawach.
Następna sesja Rady Miasta odbędzie się 28 sierpnia i będzie oczywiście poprzedzona komisjami tematycznymi.
Agata Wójcik
Radna Miasta Puszczykowa
tytuł i podkreślenia od redakcji
Od redakcji: my również zachęcamy mieszkańców do składania uwag do tego projektu planu zagospodarowania, choć czas jaki wyznaczył urząd i burmistrz są wysoce niesprzyjające.  Mimo, że sprawa dotyczy ponad 1/4 mieszkańców i powierzchni miasta tłumów mieszkańców nie było, ba, poza radną Wójcik nie było innych radnych z tego rejonu Puszczykowa.  Nic dziwnego, zwracaliśmy uwagę, że termin dyskusji, jak niestety często w naszym mieście, ustalono chyba po to właśnie.  „Gratulujemy” burmistrzowi – prawdziwy zuch „demokrata”.

Komentarzy: 3 o “Mieszkańcy Starego Puszczykowa sobie podyskutowali

  1. Pani Agato. Bardzo serdecznie dziękujemy za doskonałą relację i komentarz związany z planami AiB dotyczących „Starego” Redakcji za bardzo rozmyślne i trafne wyakcentowanie spostrzeżonych ciekawostek.

  2. Ciąg dalszy tzw. działań architekta miejskiego pod dyktando burmistrza „zawodowego” śmiech ogarnia słuchających te BREDNIE o tzw planie .Te wszystkie plany to kpina z mieszkańców.Kiedy się zainteresowani obudzą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.