Na ostatnim przed wakacjami spotkaniu Komisji Spraw Społecznych, oprócz innych ważnych tematów, poruszony został także nie mniej istotny dla mieszkańców temat bezpieczeństwa w mieście, natężenia ruchu drogowego w wielu jego rejonach oraz wielokrotnie już poruszanej kwestii przekraczania ograniczeń prędkości.

Na posiedzeniu obecna była liczna reprezentacja Policji. Referujący tę kwestię funkcjonariusz zwrócił uwagę na pożyteczną i coraz częściej używaną przez mieszkańców  aplikację KRAJOWA MAPA  ZAGROŻEŃ.

Za jej pomocą można nanosić na mapę konkretne miejsca, ulice i obszary, gdzie dochodzi do przekroczeń prędkości, aktów wandalizmu czy innych naruszeń porządku publicznego.

Na mapie, te miejsca pokazane są w postaci punktów, których liczba i zagęszczenie wskazują”czarno na białym”, miejsca szczególnych zagrożeń.

Co ciekawe, przy prezentacji okazało się, że nie gdzie indziej, ale właśnie w rejonie ul. Nadwarciańskiej, co do której mieszkańcy wiele razy odnosili się w kontekście wzmożonego ruchu i intensywności przejazdów o dużym tonażu, zagęszczenie tych punktów jest szczególnie widoczne.  Co więcej, właśnie na skutek zgłoszeń do mapy zagrożeń , funkcjonariusze z Poznania są zobowiązani regularnie monitorować te właśnie miejsca.

Nie bez znaczenia jest więc fakt, że wiele z tych newralgicznych punktów pokrywa się z mapą nasilenia ruchu, zaprezentowaną na spotkaniu mieszkańców w Sali Jana Pawła II, w maju tego roku przez Pan Mariusza Kamolę.

Warto dodać, że temat ten będzie miał po raz kolejny okazję wybrzmieć na spotkaniu połączonych komisji- Spraw Społecznych oraz Rozwoju i Budżetu, która odbędzie się 3 lipca o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie, przy miejmy nadzieję, bardzo licznym udziale mieszkańców.  Czas jest wprawdzie, o czym wszyscy wiemy- wakacyjny i urlopowy, niemniej kwestie bezpieczeństwa są priorytetowe.

Bardzo ważne jest, aby rzetelne i merytoryczne opracowania i prezentacje, które zostały  dużym nakładem sił i czasu przygotowane przez inżynierów- pana Sławomira Manikowskiego, Mariusza Kamolę i innych przedstawione tak licznej publiczności w maju, zostały teraz zaprezentowane radnym  i władzom miasta.

 

Agata Wójcik

Komentarzy: 3 o “Krajowa mapa zagrożeń a Puszczykowo

  1. Niezbędna jest sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul.Kraszewskiego z Nadwarciańską! Droga do szpitala, wyjazdy z myjni, eko, pszok’u i to wszystko w połączeniu z ruchem tranzytowym, doprowadzi w tym miejscu do tragedii.

    1. sygnalizacja czy może rondo – rondo spełni również funkcję spowalniacza – której sygnalizacja nie spełni…

  2. Wklejam Państwu link do bardzo ciekawego eksperymentu przeprowadzonego przez pana Adama Stalińskiego w Uniwersytecie Ekonomicznym http://aktywnepuszczykowo.pl/market-przy-ul-moniuszki-oczami-studentow-wyniki-eksperymentu/
    Dla zastanawiających się dlaczego w komentarzu do tematu dot. krajowej mapy zagrożeń – ul.Moniuszki i skrzyżowanie Moniuszki z Dworcową oraz Moniuszki z Solskiego po wybudowaniu planowanej inwestycji, też dołączą do ulic z zagrożonym bezpieczeństwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.