W najbliższy wtorek 23 stycznia o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej na terenie hali sportowo-widowiskowej rozpoczną się obrady Komisji Budżetu i Rozwoju.

Program Obrad:

1. Omówienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.

2. Omówienie planu pracy komisji na 2018 rok.

3. Lokalny Plan Rewitalizacji – stan prac.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 292),

emisji obligacji komunalnych (druk nr 293).

5. Sprawy bieżące.

Naszym czytelnikom i mieszkańcom zwracamy uwagę przede wszystkim na pierwszy punkt porządku obrad, w którym omawiany będzie projekt  nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

KJK.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.