Zapraszamy na 37. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 19 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 36/17/VII z 28 listopada 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 – część A.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na 2018 r.
 10. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizacje wybranych zadań publicznych w 2016 roku.
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego. 
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.

   

 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

   

 14. Wolne głosy.

   

 15. Zamknięcie sesji.
   

 

Komentarzy: 12 o “Jutro ostatnia w 2017r. Sesja RM

 1. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.

  A to co ? Poszerzają drogi ?

 2. No i znowu cyrk zaczął swój występ 20 grudnia 2016 podjęło szanowne gremium /pisać tylko małą literą/ WIELKĄ uchwałę budżetową i co z tych uchwaleń wynika, a no to że pieniążków na zdejmowane dobre krawężniki , wymianę dobrych płytek na pozbruk dla zasłużonych jak to miało miejsce na Kraszewskiego ,na autobusiki wożące powietrze na hale z obsługą kilku etatów i tak można by było jeszcze znależć kilka wspaniałych pomysłów na które zabrało pieniędzy i zagraniczni opiekunowie naszych podatków muszą zmusić „bezradnych” do akceptacji DEBETOWYCH akcji.No i pięknie ,pięknie będziemy mieli Grecję w Puszczykowie tylko Greków z opresji wyciągnęły Niemcy /a nie żadna UE/ bo miały tam swoje interesu ,a kto ma w Puszczykowie chyba tylko Dopiewo i Jackowskiego ,co należało by prześwietlić jak wielu na tum forum już pisało.

 3. Budżet przyjęty. Radni wydali zgodę na wzrost długu i kolejne 2,5 miliona. Przeciw radna Wójcik, radne Szczotka i Dydowicz się wstrzymały, radnego Lagody nie było a reszta radnych „za”. – Wstyd.

  1. Czy w ogóle radni wiedzą za czym głosowali ? Wiedzą na co te pieniądze ?

 4. Czy redakcja może potwierdzić informację, że ogłoszono na wczorajszej sesji, że były przewodniczący rady – Czyż został przez w sądzie drugiej instancji uniewinniony ? Czy to prawda, że sąd drugiej instancji zmienił decyzję sądu pierwszej instancji i uznał, że jego czyn polegający na nieujawnieniu tego, że był karany, byciu niezgodnie z prawem radnym i przewodniczącym rady i pobieraniem diety, został uznany za czyn o małej szkodliwości społecznej?
  Proszę o potwierdzenie tego skandalicznego wyroku.

 5. „mieszkaniec; 19 grudnia 2017
  Na co te 2,5 mln ? Jest jakieś wyjaśnienie ?”

  Nikt na to pytanie nie odpowiedział, może pani radna Dydowicz da odpowiedź dlaczego wstrzymała się od głosu, czy burmistrz szczegółowo się wyliczył na co potrzebne te 2,5mln kredytu ?
  Taki obyczaj powinien być prawnie obwarowany, nie sądzicie ?

  1. Jeden z inwestorów będzie żądał 2mln odszkodowania za wprowadzenie MPZP na tej właśnie Radzie.
   W uchwale o MPZP dla Starego Puszczykowa jest błąd/złośliwość urzednicza która mieszkańców bedzie kosztowała spore odszkodowanie..Podobno każdy z radnych pisemnie został poinformowany o takim odszkodowaniau ALE mimo to MPZP przeszedł bez najmniejszych problemów..
   Ale cóż urzędnik nie poniesie kary $$$ tylko my mieszkańcy !!!

 6. A ja wiem na co poszły te dwa miliony na; nowe lokale na Podleśnej, na wożenie powietrza pustymi autobusikami,na wyciąganie starych krawężników /dobrych/ i wkładanie nowych,na ministerialne pensje delegacji z Dopiewa , na opłacanie załogi niezbędnej hali zwanej widowiskowo sportowej ,na niezbędną remizę OSP bez której jeden z panów nie mógł by się promować,a któremu wybrukowano nie przelotową ulicę i teraz na skutek podnoszonych głosów mieszkańców będzie się robiło przelotową bardziej uczęszczana,na dziesiątki tysięcy kosztującą nas strąż zwaną Miejską ,które /jak piszą czytelnicy Forum /w innych miastach w tym wojewódzkim polikwidowano ze względu na koszty i nowy program wsparcia policji w małych miasteczkach przez MSWiA.Tak by można mnożyć wyczyny finansowe przez 7lat ekipy AB i zamiejscowych fachowców którzy z roku na rok zadłużali nas tak ,że płacone za te pożyczki odsetki /kilkaset tysięcy rocznie/ starczyły by na kilka uliczek rocznie co pomnożone przez dwie kadencje wspaniałych rządów dało by kilkanaście ulic na których wyborcy nie topili by się w błocie.Gratuluję takich rządzących wyborcom i wiadoma gmina sąsiedzka może nam tylko pozazdrościć ze ich wyekspediowała do nas nie zostawiając ich u siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.