Stowarzyszenie  Przyjaciół Puszczykowa, chcąc w szczególny sposób upamiętnić 90 Rocznicę Powstania i jego bohaterów, podjęło działania zmierzające do uzyskania funduszy na renowację – bardzo już zniszczonego przez czas i brak opieki – nagrobka.

Zaproponowaliśmy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2, której patronem od 1964 roku są Powstańcy Wielkopolscy,  zorganizowanie grup młodzieży szkolnej, które w ramach edukacji historycznej otoczyłyby ten grób stałą opieką.

grób 1Grób J.Langego przed renowacją

Środki na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Miejskiego w ramach wygranego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, ogłoszonego przez Burmistrz Miasta Puszczykowa – p.Małgorzatę Ornoch-Tabędzką. Uzyskanie tych środków pozwoliło Stowarzyszeniu przystąpić do realizacji renowacji nagrobka Pułkownika.

Właścicielka zakładu kamieniarskiego „Kamieniarstwo” w Mosinie, pani Ewa Piaskowska znacznie obniżyła cenę za wykonanie nagrobka, ze względu na tak szczytny cel.

Proboszcz Parafii p.w.  M.B.W. – ks. Wojciech Pieprzyca włączył grób Pułkownika w poczet grobów osób zasłużonych i tym samym zwolnił Stowarzyszenie od wszelkich opłat.

lange 014

Odsłonięcie nowego nagrobka Komendanta Straży Ludowej w Powstaniu Wielkopolskim – Juliana Langego – nastąpiło  30 kwietnia 2010 roku – o godzinie 11:00, na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie.

W  uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy  puszczykowskich szkół, Burmistrz Miasta, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, radni, mieszkańcy, członkowie SPP oraz Proboszczowie obydwu parafii w Puszczykowie.

Niestety, Urząd Miejski o tym wydarzeniu nie pamięta.

Seniorka  (Nina Kubzdela)

 Zdjęcie pod tytułem – grób Komendanta Straży Ludowej Juliana Langego w dniu odsłonięcia.  Szkoda, że o tym grobie oraz o Powstaniu Wielkopolskim zapominają od lat kilku władze naszego miasta (red)  

Autorka powyższego tekstu – Pani Nina Kubzdela w swojej skromności nie wspomniała, że była główną inicjatorką i sprawczynią renowacji grobu Juliana Langego, za co jej należą się szczególne podziękowania. (red)

Tytuł pochodzi od redakcji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.