Na prośbę grupy inicjatywnej publikujemy informację dotyczącą starań o ustanowienie Św. Jana Pawła II Patronem Puszczykowa.
Redakcja Forum Puszczykowo

 

W Roku Świętego Jana Pawła II, podjęto społeczną inicjatywę, o ustanowienie Św. Jana Pawła II Patronem Puszczykowa, podobnie jak to ma miejsce w innych miastach. Grupa inicjatywna, po rozeznaniu formalnych procedur w porozumieniu z radami parafialnymi obu puszczykowskich parafii, wystąpiła 26 lutego br. z wnioskiem i odpowiednim uzasadnieniem do Rady Miasta Puszczykowa.

Długo oczekiwaliśmy na podjęcie dyskusji nad tematem i na zajęcie stanowiska radnych, najpierw w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Społecznej. W końcu 23 czerwca 2015 roku odbyła się Sesja Rady Miasta, na której przeprowadzono głosowanie, uzyskując następujący wynik: troje radnych głosowało za przyjęciem św. Jana Pawła II na patrona miasta, dziesięciu było przeciwnych i dwóch się wstrzymało.

Radni, nie potrafili przedstawić poważnych argumentów swojego stanowiska, a z zasady zdecydowanie i głośno torpedowali wszystko co sprzyjało pozytywnemu wynikowi głosowania. Wielka szkoda, że radni, których wybrała większość wierzących, podczas głosowania byli przeciwni naszej inicjatywie. Proponowaliśmy wybrać dla miasta opiekuna, nie tylko duchowego, ale opiekuna w trudnych, niespokojnych czasach, który byłby wzorem do naśladowania, wobec braku prawdziwych autorytetów. Jan Paweł II obecnie już święty, to nie tylko zwierzchnik Kościoła, ale przede wszystkim Wielki Polak, który był i pozostanie w naszych sercach jako najwybitniejsza postać pojednania naszego narodu, najwyższy autorytet moralny.

Podejmiemy stałą modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II z wiarą, że fakt Jego patronatu nad naszym miastem stanie się w przyszłości także wielką nobilitacją i promocją dla miasta Puszczykowa i jego wszystkich mieszkańców.

Grupa inicjatywna

Puszczykowo, 3 lipca 2015 r.

Fot.: Włodzimierz Kowaliński