Radna zaprasza mieszkańców

W środę 15 kwietnia od godziny 18.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Podleśnej (budynek „b” sala sesyjna), odbędzie się dyżur pani radnej Agaty Wójcik. Pani radna zasiada w komisjach: rozwoju i spraw społecznych. Jest również członkiem komisji mieszkaniowej. Z zawodu jest nauczycielką więc bliskie są jej sprawy związanymi ze szkolnictwem.

Radna zaprasza na dyżur swój dyżur mieszkańców chcących porozmawiać o sprawach miasta. Szczególnie zaprasza osoby ze Starego Puszczykowa. Z radną A.Wójcik skontaktować się można również telefonicznie pod nr 693 526 006.
W imieniu Pani radnej zapraszamy!