Wysokość wynagrodzeń władzy ( na każdym szczeblu) zawsze budzi wiele kontrowersji i emocji, bo przecież pochodzą one z naszych podatków.  Z jednej strony wiemy, że decydenci powinni dobrze zarabiać i równocześnie ponosić konsekwencje swoich błędów i zaniechań ( a z tym jak wiemy różnie bywa), z drugiej strony zasady wynagradzania powinny być szczególnie jasno określone i przestrzegane.  Stąd regulacje ustawowe, które jak pokazuje życie, bywają naciągane przez tych, których regulacje dotyczą.  Jak to się działo w ostatnich latach w Puszczykowskim urzędzie miejskim wykazała kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) zakończona w lutym tego roku, która m.in. zajęła się tą kwestią.  Dla naszego burmistrza była to najwyraźniej najważniejsza kwestia z całej kontroli, bo tylko do niej odniósł się burmistrz w korespondencji z RIO.

Nasze władze miejskie tak chętnie chwalące się dobrymi ocenami RIO, nie kwapiły się pochwalić szerokiej publiczności tymi wynikami kontroli.  Próżno szukać informacji o tym na łamach Echa Puszczykowa.  Ustalenia pokontrolne opublikowano na BIP i teoretycznie można je znaleźć na stronie miasta, ale powodzenia życzymy szukającym.   Również my nie mając świadomości, że taka kontrola się odbyła, nie doszukalibyśmy się jej wyników, dlatego dopiero teraz publikujemy te materiały.

Z zasięgniętych informacji wynika, że ustalenia te zostały dostarczone radnym, ale nie były przedmiotem ich dyskusji.

Poniżej przedstawiamy fragmenty Wystąpienia pokontrolnego RIO odnoszące się do omawianej kwestii (tutaj całość Wystąpienia), a  na samym dole tekstu podajemy linki do całości dokumentacji.  Lektura tych pism jest na tyle wymowna, że chcemy zaprezentować ją bez zbędnych komentarzy.  Na to przyjdzie jeszcze czas w osobnym tekście.

Oto pierwsza część dokumentu:

1`

Jak widać szczodrego szefa ma nasz wiceburmistrz.  Burmistrz naszego miasta praktycznie od początku pracy swojego zastępcy na stanowisku, przyznał mu comiesięczny dodatek specjalny za zwiększony zakres obowiązków.  Nie dziwi więc, że zwrócili na to uwagę kontrolerzy RIO.  Budzi zdziwienie zarówno stały charakter dodatku, który przestał być „okresowym”, a stał się stałym składnikiem wynagrodzenia jak i znaczny wzrost tego dodatku na przestrzeni kilku lat.  Jednak to nie jedyny pracownik urzędu doceniany w ten sposób przez pana burmistrza.  Jeszcze bardziej jak się okazuje doceniony przez burmistrza został skarbnik miejski, co nie uszło uwagi kontrolerów z RIO:

2

 

Jak widzimy również skarbnik od początku swojej pracy miał zwiększone obowiązki, które stały się doskonałą podstawą zwiększenia wynagrodzenia.   Ponad 50% stały comiesięczny dodatek do niemałej pensji – godne pozazdroszczenia.

W obronie swoich decyzji burmistrz wystosował pismo w którym zawarł swoje zastrzeżenia do wyników kontroli.   Link do pisma burmistrza z 12 kwietnia br. podajemy tutaj oraz poniżej.  Bardzo ciekawa to lektura.  W odpowiedzi na pismo naszego burmistrza Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęło uchwałę oddalającą wniesione przez Burmistrza  Puszczykowa zastrzeżenia – tutaj oraz poniżej.  W tekście tej uchwały „zmasakrowano” podniesione przez naszego włodarza miasta argumenty.  Burmistrzowi Puszczykowa nie przysługuje możliwość odwołania się od uchwały Kolegium RIO.  Lektura tej uchwały zapewne również nikogo z czytelników nie znudzi.

Zapraszamy do przeczytania tych tekstów:

Wystąpienie pokontrolne BIP z dnia 24 marca 2016r. – http://www.bip.poznan.rio.gov.pl/?a=20184

Zastrzeżenia Burmistrza Puszczykowa do Wystąpienia pokontrolnego – http://www.bip.poznan.rio.gov.pl/?a=20203

Uchwała Kolegium RIO oddalająca zastrzeżenia Burmistrza Puszczykowa- http://www.bip.poznan.rio.gov.pl/?a=20315

Dziękujemy „dobremu duszkowi” za przekazanie nam tego tropu.

Redakcja

Komentarzy: 8 o “Dodatki do wynagrodzeń, czyli skok na kasę

  1. Program Koryto+ jak widać w Puszczykowie działa od dawna brawo!!! A Pan Burmistrz o sobie zapomniał?

    1. Burmistrz musi być poza wszelkimi podejrzeniami, po co ? Aby lemingi wybrały go na kolejną kadencję, na której będzie się dalej bezinteresownie godził z podwyżkami pensji podwładnych. Niektórych!

  2. Patrząc na to kto wie czy też nie są w programie Koryto +. Pan Czyż jeździ Porsche Panamera to pewno kasy nie oddał.

    1. Spokojnie, dziś takie Porsche wyklepane w garażu na kowadle można mieć za 1500 PLN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.