Blisko dwa tygodnie temu w życie weszła ustawa krajobrazowa, która ma pomóc władzom samorządowym w uporządkowaniu m.in. reklam, banerów i szyldów w przestrzeni publicznej.  Wielu mieszkańców i samorządowców cieszy się, że ustawodawca dał instrumenty władzom gminnym do tego, aby mogły zadbać o ochronę krajobrazu.  Czy będzie u nas tak jak w wielu miastach zachodniej Europy-choćby bratniego Chateaugiron, czy pozostaniemy dalej śmietnikiem wszechobecnych banerów, tablic, słupów reklamowych? Podobno ilość tablic reklamowych i banerów między Poznaniem a Tarnowem Podgórnym jest większa niż w całym Paryżu!  Teraz od władz gminnych zależeć będzie na ile szybko i skutecznie oczyszczone zostaną ulice i tereny wzdłuż dróg.  Usprawiedliwienia już nie będzie, również w Puszczykowie.

5Tak „ozdobione” są wszystkie puszczykowskie ronda i główne ulice

Ustawa daje władzom lokalnym możliwość uchwalenia lokalnego kodeksu reklamowego.  Określi on zasady umieszczania reklam i dodatkowo wprowadza bardzo dotkliwe kary finansowe za lokowanie w przestrzeni publicznej reklam nielegalnych, niezgodnych z uchwalonym przez miasto kodeksem.  Niektóre miasta w Polsce już przed wejściem w życie ustawy pracowały nad takim kodeksem reklamowym.  W Puszczykowie na razie w tej kwestii nic nie zrobiono i z tego co mi wiadomo, żadne prace się jeszcze nie toczą.  A szkoda, bo chyba warto szybko zająć się tą sprawą.

7Zagadka: które tablice reklamowe są prywatne, a która jest własnością miasta?

Jest i druga , niebezpieczna „strona medalu”, którą niesie z sobą nowe prawo.  Ustawa wprowadza opłaty za reklamy w przestrzeni miejskiej, które zasilą kasę gminną.  Może się więc okazać, że miasta zamiast oczyścić przestrzeń publiczną, zechcą na reklamie zarobić, skoro nie zarobią już na mandatach z radarów.  Wówczas wszelkie nadzieje na czyste miasta będzie trzeba pogrzebać.  Czy w Puszczykowie ustawa uporządkuje przestrzeń miejską? Wszystko zależeć będzie od naszych władz: czy zdecydują się na oczyszczenie miasta, czy na zarobek.   Wiele zależeć też będzie od skutecznej egzekucji lokalnego prawa.  A z tym najlepiej nie jest.  Obecnie nawet sam urząd miejski nie respektuje prawa przez puszczykowską Radę uchwalonego.  Dla przykładu w planie zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta istnieje zakaz lokalizacji m.in. słupów reklamowych niezwiązanych z przeznaczeniem terenu *.  Już po uchwaleniu planu miasto nie tylko nie zlikwidowało należącego do niego słupa reklamowego, ale jeszcze go „odnowiło” (fotografia powyżej).  Dobrego przykładu jak widać urząd nie daje.  A jak będzie w przyszłości?

Krzysztof J.Kamiński

*Paragraf 4 ust.1lit. a planu zagospodarowania dla terenu na zdjęciach zakazuje lokalizacji wolnostojących urządzeń reklamowych, szyldów oraz słupów reklamowych nie związanych z przeznaczeniem danego terenu.

1 kometarz o “Czy ustawa krajobrazowa zmieni Puszczykowo?

  1. Ha,ha,ha. Oczywiście że ustawa zmieni Puszczykowo. Będzie więcej banerów i słupów reklamowych na których nasi rządzący miastem będą chcieli na ogrzewanie hali zarobić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.