O puszczykowskim szpitalu, spółkach córkach które przy nim powstały, próbach przekształcenia parku w działki budowlane i sprzedaży bloku dla pielęgniarek pisaliśmy wielokrotnie.   Zajmowałem się i opisywałem tę sprawę zarówno na Forum Puszczykowo, jak i wcześniej jeszcze na blogu Zielone Puszczykowo.  Opisywaliśmy sprawę spółek, pisaliśmy o parku który miał się stać działkami budowlanymi i o próbach sprzedaży bloku szpitalnego.

Ale wróćmy do postawionego w tytule pytania.  Wątpliwości pojawiły się w grudniu ub. roku u niektórych radnych powiatowych w czasie grudniowej sesji Rady Powiatu.  Rozpatrywano wtedy uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-21.  Radny Filip Żelazny występujący w dyskusji w imieniu radnych PiS przypomniał przekształcenie Szpitala ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.  Zmiana ta nastąpiła niedługo przed wyborami samorządowymi w 2014r. Radny Żelazny, prawnik z zawodu, poddał w wątpliwość powody dla jakich te zmiany formy prawnej nastąpiły.  Wg prezes szpitala p. Ewy Wieji bowiem, powodem było zwiększenie możliwości inwestycyjnych.  Tę wersję podważa radny Żelazny uznając, że samo przekształcenie z jednej spółki w drugą nie powoduje, szpital uzyska większe możliwości inwestycyjne.   Co więcej radny Żelazny przypomniał, że starosta Grabkowski w jednej z wypowiedzi nie wykluczył możliwości znalezienia partnera biznesowego przy budowie bloku operacyjnego.  Zdaniem radnego PiS działania Starosty Grabkowskiego zmierzają do prywatyzacji puszczykowskiego szpitala.   Nie w najbliższej ale dalszej perspektywie.  W dyskusji przypomniano również opisywane przeze mnie sprawę powstania trzech spółek córek puszczykowskiego szpitala.  W toku dalszej dyskusji radny F.Żelazny zaproponował, aby Rada Powiatu Poznańskiego przyjęła stanowisko, że nie chce prywatyzacji puszczykowskiego szpitala.

Na wprost zadane Staroście J.Grabkowskiemu pytanie: czy Zarząd Powiatu Poznańskiego ma w planach prywatyzację, Starosta Grabkowski dał wymijającą odpowiedź.  Uznał „pytanie za polityczne” (cyt.) i pozostawił je bez konkretnej odpowiedzi.

29 stycznia ta ważna dla Puszczykowa kwestia miała część dalszą. W tym dniu do Przewodniczącego Rady Powiatu p. P.Burdajewicza wpłynęło pismo od klubu radnych PiS w sprawie przyjęcia przez aklamację stanowiska Rady, że w najbliższych latach nie nastąpi prywatyzacja szpitala.  Poniżej przedstawiamy całą treść projektu uchwały:

/PROJEKT/

STANOWISKO

Rady Powiatu w Poznaniu

w sprawie szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego

podjęte podczas ………… sesji w dniu …………… 2016 roku

 W ostatnich dziesięciu latach, uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu, Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego, otrzymywał wielokrotnie wsparcie finansowe pozwalające na jego rozwój. Dzięki temu zwiększał się majątek oraz podnoszony był również kapitał spółki wynoszący
69 611 000 zł.

 Szczególnie istotnym, było przekazanie 8 500 000 zł z budżetu powiatu ciągu roku budżetowego 2015r. na podwyższenia kapitału spółki oraz przyjęcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego w grudniu 2015r. zadania pn. „Współfinansowanie budowy bloku operacyjnego
w szpitalu w Puszczykowie im. prof. Stefana Dąbrowskiego” i przeznaczenie na ten cel z budżetu powiatu w latach 2016 -2017 kwoty 13 600 000 zł.

 Mając na uwadze powyższe, a nadto fakt funkcjonowania szpitala w formie spółki akcyjnej, powstałej z przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w listopadzie 2014r., radni przyjmują stanowisko, iż szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego, winien pozostać 100% własnością powiatu poznańskiego z wyłączeniem możliwości jego prywatyzacji w jakiejkolwiek części.

 Utrzymanie 100% własności powiatu poznańskiego w Spółce, pozwoli zachować powiatowi majątek szpitala, w tym poniesione w ostatnich latach nakłady finansowe, pochodzące ze środków publicznych, jak również decydować powiatowi o dalszym rozwoju placówki, realizowanego
w ramach zadań publicznych wykonywanych przez powiat z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

 

Radni Platformy Obywatelskiej ze starostą J.Grabkowskim na czele deklarują, że nie mają zamiaru prywatyzować szpitala, równocześnie nie chcą jednak (przynajmniej na razie tak zapowiadają) przyjąć powyższego stanowiska.   Jakie będą więc dalsze losy puszczykowskiego szpitala? Wszystko okaże się w przyszłym tygodniu, kiedy miejsce będzie miała kolejna sesja Rady Powiatu.

Dla Puszczykowa z całej tej sprawy na razie wyłania się jeden pozytyw.  Jeszcze nie tak dawno starosta Grabkowski deklarował, że tylko zamiana szpitalnego parku na działki budowlane i ich sprzedaż oraz sprzedaż bloku mieszkalnego dla pielęgniarek pozwoli sfinansować budowę nowego bloku operacyjnego.  Pisałem wielokrotnie i mówiłem staroście w trakcie dyskusji radiowej, że Powiat dysponujący rocznym budżetem w wysokości ok. 225 mln zł, spokojnie ze swojego budżetu może wyasygnować kwotę niezbędną na sfinansowanie inwestycji.  I tak się stało.  Powiat Poznański już przekazał i jeszcze przekaże stosowne na to środki.  Nie trzeba więc kolejnych działek budowlanych w Puszczykowie tworzonych z przyszpitalnego parku.   Tylko czy w obliczu tego co się wokół parku działo do tej pory, spółek które powstały i nie zniknęły przecież, można liczyć, że tak się stanie?

Krzysztof J.Kamiński

Wcześniej o sprawach związanych ze szpitalem pisaliśmy m.in:

Kto zajmie się losem mieszkańców dawnego hotelu dla pielęgniarek?

Park przy szpitalu pozostanie parkiem!

Radna bezradna?

Worek pytek sprzedaję!!!

W Puszczykowie obradowała Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Powiatu Poznańskiego

Komentarzy: 3 o “Czy starosta dąży do prywatyzacji puszczykowskiego szpitala?

  1. Jakby nie chcieli prywatyzować to by przyjęli uchwałę. A jeśli nie chcą to mają jakiś plan. Proste.

    1. A jakby czegoś nie chcieli ukryć nie nazwali by spółek tak : Real Estate Investment.
      Logiczne.

  2. Jakie urocze miasto to Puszczykowo, całe zatopione w zieleni. Tylko dlaczego w tak urokliwym miejscu stoi taki brzydki szpital? Nie można było go ładniej odnowić, dodać mu jakiś kolor tylko ten ponury szary? Wygląda, za przeproszeniem, jak gigantyczny katafalk, jak nagrobek…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.