Redakcja Forum zaprasza dzieci z Puszczykowa do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą pracę plastyczną pt.”Święta w Puszczykowie”. Celem konkursu jest budzenie miłości do miejsca zamieszkania i uwrażliwienie na piękno naszej miejscowości.  Wysoko oceniane będą pomysłowość, estetyka oraz samodzielność wykonania.

Scany prac w technice dowolnej, w formacie A4, należy przesłać na adres redakcja@forumpuszczykowo.pl do dnia 15 grudnia.  Prosimy również prace podpisać oraz podać wiek autora.  Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 grudnia.  Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.  Prezentacja wszystkich prac na stronie Forum Puszczykowo nastąpi w dniu 22 grudnia br.

redakcja

Redakcja wykorzystała pracę Magdaleny Lipińskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.