We wtorek 29 maja 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 odbędzie sie 42 Sesja Rady Miasta Puszczykowo.  Zapraszamy wszystkich mieszkańców.  Poniżej przedstawiamy porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
  3. Przyjęcie protokołu nr 40/18/VII z dnia 27 marca 2018 r.
  4. Przyjęcie protokołu nr 41/18/VII z dnia 24 kwietnia 2018 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 331).
  6. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 331
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 968, obręb Niwka (druk nr 332). ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 332
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo (druk nr 333).  ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 333 
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 611/2, obręb Niwka (druk nr 334). ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 334
  10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 2200, obręb Puszczykowo (druk nr 335). ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 335
  11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 197/17/VII w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 336).
  12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 337).
  13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 338). ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 338
   Opis przyjetych wartości do Wieloletniej Prognozy Miasta Puszczykowa 
  14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 339). ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 339
   ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 339
   ZAŁĄCZNIKI NR 3 I 4 DO DRUKU NR 339 
  15. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie”.
  16. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
  17. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
  18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  19. Wolne głosy.
  20. Zamknięcie sesji

Komentarzy: 4 o “42 sesja Rady Miasta

 1. No i piekne sa te dwa punkciki obrad 13 i 14 znowu pograrzymy mieszkancow w jeszcze lepszych dlugach.

 2. Punkcik 11. Ciekawe kogo wyznaczą na nowego szefa komisji Rozwoju i Budżetu? Każdy nowy przewodniczący powinien odpowiedzieć, co dalej z planem dla Niwki? Czy wybudują blokowisko czy nie. A tak w ogóle to jaka jest decyzja w tej sprawie Balcerka?

Pozostaw odpowiedź mieszkaniec Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.