Porządek obrad

34. sesji Rady Miasta Puszczykowa

26 września 2017 r. godz. 17:00

sala konferencyjna w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 33/17/VII z 22 sierpnia 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 256).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2017 – 2026 (druk nr 257).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Fiedlera (druk nr 258).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Langego i Marcinkowskiego (druk nr 259).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 260).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 261).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 175/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 251).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa na lata 2017 – 2030 (druk nr 262).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023. (druk nr 263).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 264).
 14. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Podgórnej w Puszczykowie”
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.

 

1 kometarz o “34 Sesja Rady Miasta we wtorek 26 września

 1. A ja pytam ile to już było punktów obrad dotyczących „zmiany uchwał budżetowych” czy jak uchwalano te uchwały to radni byli w stanie wskazującym czy byli świadomi tego ze będą n razy zmieniać to co uchwalają pod dyktando „najjaśniejszego księgowego” z zagranicy.Kpina z nas podatników coraz więcej zadłużanych m,innymi przez takie dzieła jak autobusiki do wożenia powietrza / z dolnego Puszczykowa na górne/ co szanowni bezradni z kurzą ślepotą nie widzą

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.