Jutro o godzinie 17.00 rozpocznie się Sesja Rady Miasta. Na oficjalnej stronie urzędu miasta w Wydarzeniach znaleźliśmy tę podstawową informację, ale co w programie obrad, nad czym radni będą dyskutować, jakie uchwały mają przegłosować… tego niestety nie znaleźliśmy, takich informacji dotychczas mieszkańcom nie udostępniono.  Jest godzina 11.00 dnia 22 maja, do sesji pozostało 30 godzin – kiedy urząd zamierza takie podstawowe informacje udostępnić?

Zdajemy sobie sprawę: mieszkańcy są tam jak przysłowiowe piąte koło, ale po co tak demonstracyjnie im to pokazywać?

W związku z powyższym mieszkańców gotowych na „randkę w ciemno” z radnymi i władzami miasta zapraszamy.

red.

Ps. Wow! Urząd czyta nas bardzo pilnie: godz. 11.40 – jest na stronie miasta informacja o porządku obrad. Publikujemy ją więc poniżej, randki w ciemno nie będzie:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 30/17/VII z 25 kwietnia 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa” Pani Kazimierze Bzdędze (druk nr 230) .
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 232).
  ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 232
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Puszczykowa (druk nr 231).
  ZAŁĄCZNIK DO DRUKU NR 231
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 233).
  ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2 DO DRUKU NR 233
  OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 234).
  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU NR 234
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU NR 234
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU NR 234
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy.
 13. Zamknięcie sesji.

sneider

Komentarzy: 3 o “23 maja Sesja Rady Miasta – jak randka w ciemno

 1. W tym urzędzie nie zauważyli jeszcze, że jest przewodnicząca rady a nie przewodniczący?

  1. To może my, Pani Zosiu nie zauważajmy, że mamy …pana Burmistrza. A korzystając z okazji bardzo Pani dziękuję, że tegoroczna „Zimna Zośka” była bardzo przyjemna. Wszystkiego Najlepszego:-)

   1. Panie Tadeuszu! Chociaż raz było w maju zimno nie na konto mojej świętej patronki! Dziękuję za życzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.