Porządek obrad

 1. sesji Rady Miasta Puszczykowa

21 lutego 2017 r. godz. 17:00

sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, budynek B

    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 2. Przyjęcie protokołu nr 27/16/VII z 24 stycznia 2017 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 194).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2017-2019 (druk nr 195).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat (druk nr 196).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych (druk nr 193).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 198).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 199).
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy.
 13. Zamknięcie sesji.

angiebaner

Komentarzy: 2 o “21 lutego Sesja Rady Miasta

 1. Panie burmistrzu Balcerku kiedy p.Czyż odda nasze pieniądze?Nie zapominamy!!!!Wiem że pan czyta Forum więc prosze wreszczie odpowiedzieć.

 2. Serio? Balcerek czyta nasze Forum? Nie wiedziałem. Ale skoro tak, to panie burmistrz, podaj się pan do dymisji jak najszybciej dla dobra miasta. I zrób pan sobie dłuuuugi urlop.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.